Strada lex - Officiële bronnen - Hof van Justitie van de Europese Unie https://www.stradalex.com/ Strada lex - Tijdschriften - Hof van Justitie van de Europese Unie fr-be Copyright 2020 Strada lex-DBiT info@stradalex.com Strada lex - Officiële bronnen - Hof van Justitie van de Europese Unie https://www.stradalex.com/img/public/logo.png https://www.stradalex.com/ 103 60 Logo Strada lex Cour de Justice de l'Union européenne - Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 septembre 2019 (ECLI:EU:C:2019:750) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue2019_C_662_18_57~1 Wed, 18 Sep 2019 00:00:00 +0200 cjue2019_C_662_18_57~1 Hof van Justitie van de Europese Unie - Conclusie van advocaat-generaal Léger van 3 april 2003 (ECLI:EU:C:2003:200) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu2003_C_422_01_58~1 Thu, 03 Apr 2003 00:00:00 +0200 hjeu2003_C_422_01_58~1 Hof van Justitie van de Europese Unie - Conclusie van advocaat-generaal Léger van 3 april 2003 (ECLI:EU:C:2003:200) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu2003_C_422_01_58 Thu, 03 Apr 2003 00:00:00 +0200 hjeu2003_C_422_01_58 Court of Justice of the European Union - Opinion of Mr Advocate General Léger delivered on 3 April 2003 (ECLI:EU:C:2003:200) https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjeu2003_C_422_01_58~3 Thu, 03 Apr 2003 00:00:00 +0200 cjeu2003_C_422_01_58~3 Court of Justice of the European Union - Opinion of Mr Advocate General Léger delivered on 3 April 2003 (ECLI:EU:C:2003:200) https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjeu2003_C_422_01_58~2 Thu, 03 Apr 2003 00:00:00 +0200 cjeu2003_C_422_01_58~2 Court of Justice of the European Union - Opinion of Mr Advocate General Léger delivered on 3 April 2003 (ECLI:EU:C:2003:200) https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjeu2003_C_422_01_58~1 Thu, 03 Apr 2003 00:00:00 +0200 cjeu2003_C_422_01_58~1 Court of Justice of the European Union - Opinion of Mr Advocate General Léger delivered on 3 April 2003 (ECLI:EU:C:2003:200) https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjeu2003_C_422_01_58 Thu, 03 Apr 2003 00:00:00 +0200 cjeu2003_C_422_01_58 Cour de Justice de l'Union européenne - Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 5 juillet 1989 (ECLI:EU:C:1989:286) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue1989_C_133_87_58~2 Wed, 05 Jul 1989 00:00:00 +0200 cjue1989_C_133_87_58~2 Cour de Justice de l'Union européenne - Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 5 juillet 1989 (ECLI:EU:C:1989:286) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue1989_C_133_87_58~1 Wed, 05 Jul 1989 00:00:00 +0200 cjue1989_C_133_87_58~1 Cour de Justice de l'Union européenne - Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 5 juillet 1989 (ECLI:EU:C:1989:286) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue1989_C_133_87_58 Wed, 05 Jul 1989 00:00:00 +0200 cjue1989_C_133_87_58 Hof van Justitie van de Europese Unie - Conclusie van advocaat-generaal Mischo van 5 juli 1989 (ECLI:EU:C:1989:286) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu1989_C_133_87_58~2 Wed, 05 Jul 1989 00:00:00 +0200 hjeu1989_C_133_87_58~2 Hof van Justitie van de Europese Unie - Conclusie van advocaat-generaal Mischo van 5 juli 1989 (ECLI:EU:C:1989:286) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu1989_C_133_87_58~1 Wed, 05 Jul 1989 00:00:00 +0200 hjeu1989_C_133_87_58~1 Hof van Justitie van de Europese Unie - Conclusie van advocaat-generaal Mischo van 5 juli 1989 (ECLI:EU:C:1989:286) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu1989_C_133_87_58 Wed, 05 Jul 1989 00:00:00 +0200 hjeu1989_C_133_87_58 Court of Justice of the European Union - Opinion of Mr Advocate General Mischo delivered on 5 July 1989 (ECLI:EU:C:1989:286) https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjeu1989_C_133_87_58~2 Wed, 05 Jul 1989 00:00:00 +0200 cjeu1989_C_133_87_58~2 Hof van Justitie van de Europese Unie - Conclusie van advocaat-generaal Léger van 3 april 2003 (ECLI:EU:C:2003:200) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu2003_C_422_01_58~2 Thu, 03 Apr 2003 00:00:00 +0200 hjeu2003_C_422_01_58~2 Hof van Justitie van de Europese Unie - Conclusie van advocaat-generaal Léger van 3 april 2003 (ECLI:EU:C:2003:200) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu2003_C_422_01_58~3 Thu, 03 Apr 2003 00:00:00 +0200 hjeu2003_C_422_01_58~3 Cour de Justice de l'Union européenne - Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 3 avril 2003 (ECLI:EU:C:2003:200) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue2003_C_422_01_58 Thu, 03 Apr 2003 00:00:00 +0200 cjue2003_C_422_01_58 Hof van Justitie van de Europese Unie - Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 13 december 2012 (ECLI:EU:C:2012:794) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu2012_C_215_11_57~1 Thu, 13 Dec 2012 00:00:00 +0100 hjeu2012_C_215_11_57~1 Hof van Justitie van de Europese Unie - Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 13 december 2012 (ECLI:EU:C:2012:794) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu2012_C_215_11_57 Thu, 13 Dec 2012 00:00:00 +0100 hjeu2012_C_215_11_57 Court of Justice of the European Union - Judgment of the Court (First Chamber), 13 December 2012 (ECLI:EU:C:2012:794) https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjeu2012_C_215_11_57~1 Thu, 13 Dec 2012 00:00:00 +0100 cjeu2012_C_215_11_57~1 Court of Justice of the European Union - Judgment of the Court (First Chamber), 13 December 2012 (ECLI:EU:C:2012:794) https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjeu2012_C_215_11_57 Thu, 13 Dec 2012 00:00:00 +0100 cjeu2012_C_215_11_57 Cour de Justice de l'Union européenne - Arrêt du 22/11/2012 dans l'affaire n° C-89/11 (ECLI:EU:C:2012:7259_1) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue2012_C_89_11_57 Thu, 22 Nov 2012 00:00:00 +0100 cjue2012_C_89_11_57 Hof van Justitie van de Europese Unie - Arrest dd. 22/11/2012 in de zaak nr. C-89/11 (ECLI:EU:C:2012:7259_1) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu2012_C_89_11_57 Thu, 22 Nov 2012 00:00:00 +0100 hjeu2012_C_89_11_57 Court of Justice of the European Union - Judgment of November, 22 2012 in the case no C-89/11 (ECLI:EU:C:2012:7259_1) https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjeu2012_C_89_11_57 Thu, 22 Nov 2012 00:00:00 +0100 cjeu2012_C_89_11_57 Cour de Justice de l'Union européenne - Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2011 (ECLI:EU:C:2011:581) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue2011_C_310_09_57~1 Thu, 15 Sep 2011 00:00:00 +0200 cjue2011_C_310_09_57~1 Hof van Justitie van de Europese Unie - Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 15 september 2011 (ECLI:EU:C:2011:581) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu2011_C_310_09_57~1 Thu, 15 Sep 2011 00:00:00 +0200 hjeu2011_C_310_09_57~1 Court of Justice of the European Union - Judgment of the Court (First Chamber) of 15 September 2011 (ECLI:EU:C:2011:581) https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjeu2011_C_310_09_57~1 Thu, 15 Sep 2011 00:00:00 +0200 cjeu2011_C_310_09_57~1 Cour de Justice de l'Union européenne - Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 3 avril 2003 (ECLI:EU:C:2003:200) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue2003_C_422_01_58~3 Thu, 03 Apr 2003 00:00:00 +0200 cjue2003_C_422_01_58~3 Cour de Justice de l'Union européenne - Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 3 avril 2003 (ECLI:EU:C:2003:200) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue2003_C_422_01_58~2 Thu, 03 Apr 2003 00:00:00 +0200 cjue2003_C_422_01_58~2 Cour de Justice de l'Union européenne - Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 3 avril 2003 (ECLI:EU:C:2003:200) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue2003_C_422_01_58~1 Thu, 03 Apr 2003 00:00:00 +0200 cjue2003_C_422_01_58~1 Court of Justice of the European Union - Opinion of Mr Advocate General Mischo delivered on 5 July 1989 (ECLI:EU:C:1989:286) https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjeu1989_C_133_87_58~1 Wed, 05 Jul 1989 00:00:00 +0200 cjeu1989_C_133_87_58~1 Court of Justice of the European Union - Opinion of Mr Advocate General Mischo delivered on 5 July 1989 (ECLI:EU:C:1989:286) https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjeu1989_C_133_87_58 Wed, 05 Jul 1989 00:00:00 +0200 cjeu1989_C_133_87_58 Court of Justice of the European Union - Judgment of the Court (Third Chamber), 15 November 2012 (ECLI:EU:C:2012:6452_1) https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjeu2012_C_456_11_57 Thu, 15 Nov 2012 00:00:00 +0100 cjeu2012_C_456_11_57 Cour de Justice de l'Union européenne - Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 octobre 2012 (ECLI:EU:C:2012:670) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue2012_C_387_11_57 Thu, 25 Oct 2012 00:00:00 +0200 cjue2012_C_387_11_57 Hof van Justitie van de Europese Unie - Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 25 oktober 2012 (ECLI:EU:C:2012:670) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu2012_C_387_11_57 Thu, 25 Oct 2012 00:00:00 +0200 hjeu2012_C_387_11_57 Court of Justice of the European Union - Judgment of the Court (First Chamber) of 25 October 2012 (ECLI:EU:C:2012:670) https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjeu2012_C_387_11_57 Thu, 25 Oct 2012 00:00:00 +0200 cjeu2012_C_387_11_57 Cour de Justice de l'Union européenne - Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 octobre 2012 (ECLI:EU:C:2012:3780_1) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue2012_C_22_11_57 Thu, 04 Oct 2012 00:00:00 +0200 cjue2012_C_22_11_57 Hof van Justitie van de Europese Unie - Arrest van het Hof (Derde kamer) van 4 oktober 2012 (ECLI:EU:C:2012:3780_1) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu2012_C_22_11_57 Thu, 04 Oct 2012 00:00:00 +0200 hjeu2012_C_22_11_57 Court of Justice of the European Union - Judgment of the Court (Third Chamber), 4 October 2012 (ECLI:EU:C:2012:3780_1) https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjeu2012_C_22_11_57 Thu, 04 Oct 2012 00:00:00 +0200 cjeu2012_C_22_11_57 Hof van Justitie van de Europese Unie - Conclusie van advocaat-generaal Sharpston van 20 september 2012 (ECLI:EU:C:2012:584) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu2012_C_363_11_58 Thu, 20 Sep 2012 00:00:00 +0200 hjeu2012_C_363_11_58 Court of Justice of the European Union - Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 20 September 2012 (ECLI:EU:C:2012:584) https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjeu2012_C_363_11_58 Thu, 20 Sep 2012 00:00:00 +0200 cjeu2012_C_363_11_58 Cour de Justice de l'Union européenne - Conclusions de l'avocat général Poiares Maduro présentées le 1 octobre 2009 (ECLI:EU:C:2009:589) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue2009_C_246_07_58~3 Thu, 01 Oct 2009 00:00:00 +0200 cjue2009_C_246_07_58~3 Cour de Justice de l'Union européenne - Conclusions de l'avocat général Poiares Maduro présentées le 1 octobre 2009 (ECLI:EU:C:2009:589) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue2009_C_246_07_58~2 Thu, 01 Oct 2009 00:00:00 +0200 cjue2009_C_246_07_58~2 Cour de Justice de l'Union européenne - Conclusions de l'avocat général Poiares Maduro présentées le 1 octobre 2009 (ECLI:EU:C:2009:589) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue2009_C_246_07_58~1 Thu, 01 Oct 2009 00:00:00 +0200 cjue2009_C_246_07_58~1 Cour de Justice de l'Union européenne - Conclusions de l'avocat général Poiares Maduro présentées le 1 octobre 2009 (ECLI:EU:C:2009:589) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue2009_C_246_07_58 Thu, 01 Oct 2009 00:00:00 +0200 cjue2009_C_246_07_58 Court of Justice of the European Union - Judgment of the Court (Third Chamber), 15 November 2012 (ECLI:EU:C:2012:6452_1) https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjeu2012_C_456_11_57~1 Thu, 15 Nov 2012 00:00:00 +0100 cjeu2012_C_456_11_57~1 Hof van Justitie van de Europese Unie - Arrest van het Hof (Derde kamer) van 15 november 2012 (ECLI:EU:C:2012:6452_1) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu2012_C_456_11_57 Thu, 15 Nov 2012 00:00:00 +0100 hjeu2012_C_456_11_57 Hof van Justitie van de Europese Unie - Arrest van het Hof (Derde kamer) van 15 november 2012 (ECLI:EU:C:2012:6452_1) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu2012_C_456_11_57~1 Thu, 15 Nov 2012 00:00:00 +0100 hjeu2012_C_456_11_57~1 Court of Justice of the European Union - Judgment of the Court (First Chamber) of 29 July 2019 (ECLI:EU:C:2019:628) https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjeu2019_C_38_18_57 Mon, 29 Jul 2019 00:00:00 +0200 cjeu2019_C_38_18_57 Hof van Justitie van de Europese Unie - Arrest van het Hof (Negende kamer) van 25 oktober 2018 (ECLI:EU:C:2018:867) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu2018_C_527_17_57~2 Thu, 25 Oct 2018 00:00:00 +0200 hjeu2018_C_527_17_57~2 Hof van Justitie van de Europese Unie - Arrest van het Hof (Negende kamer) van 25 oktober 2018 (ECLI:EU:C:2018:867) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu2018_C_527_17_57~1 Thu, 25 Oct 2018 00:00:00 +0200 hjeu2018_C_527_17_57~1 Hof van Justitie van de Europese Unie - Arrest van het Hof (Negende kamer) van 25 oktober 2018 (ECLI:EU:C:2018:867) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu2018_C_527_17_57 Thu, 25 Oct 2018 00:00:00 +0200 hjeu2018_C_527_17_57 Cour de Justice de l'Union européenne - Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 avril 2012 (ECLI:EU:C:2012:255) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue2012_C_92_12_57~1 Thu, 26 Apr 2012 00:00:00 +0200 cjue2012_C_92_12_57~1 Cour de Justice de l'Union européenne - Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 avril 2012 (ECLI:EU:C:2012:255) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue2012_C_92_12_57 Thu, 26 Apr 2012 00:00:00 +0200 cjue2012_C_92_12_57 Hof van Justitie van de Europese Unie - Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 26 april 2012 (ECLI:EU:C:2012:255) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu2012_C_92_12_57~1 Thu, 26 Apr 2012 00:00:00 +0200 hjeu2012_C_92_12_57~1 Court of Justice of the European Union - Order of the President of the Court of 16 July 2020 (ECLI:EU:C:2020:561) https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjeu2020_C_883_19_59 Thu, 16 Jul 2020 00:00:00 +0200 cjeu2020_C_883_19_59 Cour de Justice de l'Union européenne - Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 novembre 2012 (ECLI:EU:C:2012:6452_1) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue2012_C_456_11_57 Thu, 15 Nov 2012 00:00:00 +0100 cjue2012_C_456_11_57 Cour de Justice de l'Union européenne - Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 novembre 2012 (ECLI:EU:C:2012:6452_1) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue2012_C_456_11_57~1 Thu, 15 Nov 2012 00:00:00 +0100 cjue2012_C_456_11_57~1 Court of Justice of the European Union - Judgment of the Court (Second Chamber), 26 April 2012 (ECLI:EU:C:2012:255) https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjeu2012_C_92_12_57 Thu, 26 Apr 2012 00:00:00 +0200 cjeu2012_C_92_12_57 Court of Justice of the European Union - Judgment of the Court (Second Chamber), 26 April 2012 (ECLI:EU:C:2012:255) https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjeu2012_C_92_12_57~1 Thu, 26 Apr 2012 00:00:00 +0200 cjeu2012_C_92_12_57~1 Hof van Justitie van de Europese Unie - Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 26 april 2012 (ECLI:EU:C:2012:255) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu2012_C_92_12_57 Thu, 26 Apr 2012 00:00:00 +0200 hjeu2012_C_92_12_57 Court of Justice of the European Union - Judgment of the Court (First Chamber) of 15 September 2011 (ECLI:EU:C:2011:581) https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjeu2011_C_310_09_57 Thu, 15 Sep 2011 00:00:00 +0200 cjeu2011_C_310_09_57 Hof van Justitie van de Europese Unie - Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 15 september 2011 (ECLI:EU:C:2011:581) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu2011_C_310_09_57 Thu, 15 Sep 2011 00:00:00 +0200 hjeu2011_C_310_09_57 Cour de Justice de l'Union européenne - Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 septembre 2019 (ECLI:EU:C:2019:750) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue2019_C_662_18_57 Wed, 18 Sep 2019 00:00:00 +0200 cjue2019_C_662_18_57 Cour de Justice de l'Union européenne - Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2011 (ECLI:EU:C:2011:581) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue2011_C_310_09_57 Thu, 15 Sep 2011 00:00:00 +0200 cjue2011_C_310_09_57 Court of Justice of the European Union - Judgment of the Court (First Chamber) of 29 July 2019 (ECLI:EU:C:2019:628) https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjeu2019_C_38_18_57~1 Mon, 29 Jul 2019 00:00:00 +0200 cjeu2019_C_38_18_57~1