Strada lex - Officiële bronnen - Hof van Justitie van de Europese Unie https://www.stradalex.com/ Strada lex - Tijdschriften - Hof van Justitie van de Europese Unie fr-be Copyright 2019 Strada lex-DBiT info@stradalex.com Strada lex - Officiële bronnen - Hof van Justitie van de Europese Unie https://www.stradalex.com/img/public/logo.png https://www.stradalex.com/ 103 60 Logo Strada lex Hof van Justitie van de Europese Unie - Arrest dd. 13/03/2019 in de zaak nr. C-128/17 (ECLI:EU:C:2019:194) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu2019_C_128_17_57 Wed, 13 Mar 2019 00:00:00 +0100 hjeu2019_C_128_17_57 Hof van Justitie van de Europese Unie - Arrest dd. 17/10/2019 in de zaak nr. C-692/17 (ECLI:EU:C:2019:867) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu2019_C_692_17_57 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 hjeu2019_C_692_17_57 Court of Justice of the European Union - Judgment of October, 17 2019 in the case no C-692/17 (ECLI:EU:C:2019:867) https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjeu2019_C_692_17_57 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 cjeu2019_C_692_17_57 Cour de Justice de l'Union européenne - Arrêt du 17/10/2019 dans l'affaire n° C-692/17 (ECLI:EU:C:2019:867) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue2019_C_692_17_57 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 cjue2019_C_692_17_57 Court of Justice of the European Union - Judgment of the Court (First Chamber) of 3 October 2019 (ECLI:EU:C:2019:824) https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjeu2019_C_197_18_57~1 Thu, 03 Oct 2019 00:00:00 +0200 cjeu2019_C_197_18_57~1 Hof van Justitie van de Europese Unie - Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 3 oktober 2019 (ECLI:EU:C:2019:824) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu2019_C_197_18_57 Thu, 03 Oct 2019 00:00:00 +0200 hjeu2019_C_197_18_57 Hof van Justitie van de Europese Unie - Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 3 oktober 2019 (ECLI:EU:C:2019:824) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu2019_C_197_18_57~1 Thu, 03 Oct 2019 00:00:00 +0200 hjeu2019_C_197_18_57~1 Court of Justice of the European Union - Judgment of the Court (First Chamber) of 3 October 2019 (ECLI:EU:C:2019:824) https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjeu2019_C_197_18_57 Thu, 03 Oct 2019 00:00:00 +0200 cjeu2019_C_197_18_57 Cour de Justice de l'Union européenne - Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 17 octobre 2019 (ECLI:EU:C:2019:875) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue2019_C_579_18_57 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 cjue2019_C_579_18_57 Court of Justice of the European Union - Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 17 October 2019 (ECLI:EU:C:2019:873) https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjeu2019_C_569_18_57 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 cjeu2019_C_569_18_57 Hof van Justitie van de Europese Unie - Arrest van het Hof (Negende kamer) van 17 oktober 2019 (ECLI:EU:C:2019:875) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu2019_C_579_18_57 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 hjeu2019_C_579_18_57 Hof van Justitie van de Europese Unie - Arrest dd. 03/10/2019 in de zaak nr. C-272/18 (ECLI:EU:C:2019:827) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu2019_C_272_18_57 Thu, 03 Oct 2019 00:00:00 +0200 hjeu2019_C_272_18_57 Court of Justice of the European Union - Judgment of October, 17 2019 in the case no C-459/18 (ECLI:EU:C:2019:871) https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjeu2019_C_459_18_57 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 cjeu2019_C_459_18_57 Cour de Justice de l'Union européenne - Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 17 octobre 2019 (ECLI:EU:C:2019:873) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue2019_C_569_18_57 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 cjue2019_C_569_18_57 Hof van Justitie van de Europese Unie - Arrest van het Hof (Negende kamer) van 17 oktober 2019 (ECLI:EU:C:2019:873) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu2019_C_569_18_57 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 hjeu2019_C_569_18_57 Court of Justice of the European Union - Judgment of October, 03 2019 in the case no C-272/18 (ECLI:EU:C:2019:827) https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjeu2019_C_272_18_57 Thu, 03 Oct 2019 00:00:00 +0200 cjeu2019_C_272_18_57 Cour de Justice de l'Union européenne - Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 17 octobre 2019 (ECLI:EU:C:2019:878) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue2019_C_514_18_P_57 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 cjue2019_C_514_18_P_57 Court of Justice of the European Union - Opinion of Advocate General Kokott delivered on 17 October 2019 (ECLI:EU:C:2019:879) https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjeu2019_C_405_18_58 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 cjeu2019_C_405_18_58 Hof van Justitie van de Europese Unie - Arrest dd. 17/10/2019 in de zaak nr. C-459/18 (ECLI:EU:C:2019:871) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu2019_C_459_18_57 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 hjeu2019_C_459_18_57 Hof van Justitie van de Europese Unie - Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 17 oktober 2019 (ECLI:EU:C:2019:872) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu2019_C_423_18_57 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 hjeu2019_C_423_18_57 Cour de Justice de l'Union européenne - Arrêt du 17/10/2019 dans l'affaire n° C-459/18 (ECLI:EU:C:2019:871) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue2019_C_459_18_57 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 cjue2019_C_459_18_57 Court of Justice of the European Union - Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 17 October 2019 (ECLI:EU:C:2019:882) https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjeu2019_C_341_18_58 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 cjeu2019_C_341_18_58 Cour de Justice de l'Union européenne - Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 octobre 2019 (ECLI:EU:C:2019:872) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue2019_C_423_18_57 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 cjue2019_C_423_18_57 Court of Justice of the European Union - Judgment of October, 17 2019 in the case no C-31/18 (ECLI:EU:C:2019:868) https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjeu2019_C_31_18_57 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 cjeu2019_C_31_18_57 Hof van Justitie van de Europese Unie - Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 17 oktober 2019 (ECLI:EU:C:2019:870) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu2019_C_403_18_P_57 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 hjeu2019_C_403_18_P_57 Hof van Justitie van de Europese Unie - Conclusie van advocaat-generaal E. Sharpston van 17 oktober 2019 (ECLI:EU:C:2019:882) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu2019_C_341_18_58 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 hjeu2019_C_341_18_58 Cour de Justice de l'Union européenne - Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 17 octobre 2019 (ECLI:EU:C:2019:879) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue2019_C_405_18_58 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 cjue2019_C_405_18_58 Cour de Justice de l'Union européenne - Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 octobre 2019 (ECLI:EU:C:2019:870) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue2019_C_403_18_P_57 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 cjue2019_C_403_18_P_57 Hof van Justitie van de Europese Unie - Arrest dd. 17/10/2019 in de zaak nr. C-31/18 (ECLI:EU:C:2019:868) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/hjeu2019_C_31_18_57 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 hjeu2019_C_31_18_57 Cour de Justice de l'Union européenne - Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 octobre 2019 (ECLI:EU:C:2019:870) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue2019_C_403_18_57 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 cjue2019_C_403_18_57 Cour de Justice de l'Union européenne - Conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 17 octobre 2019 (ECLI:EU:C:2019:882) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue2019_C_341_18_58 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 cjue2019_C_341_18_58 Cour de Justice de l'Union européenne - Arrêt du 17/10/2019 dans l'affaire n° C-31/18 (ECLI:EU:C:2019:868) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue2019_C_31_18_57 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 cjue2019_C_31_18_57 Cour de Justice de l'Union européenne - Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 octobre 2019 (ECLI:EU:C:2019:869) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue2019_C_239_18_57 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 cjue2019_C_239_18_57 Cour de Justice de l'Union européenne - Baldonedo Martín (ECLI:EU:C:2019:877) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_jur/cjue2019_C_177_18_58 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 cjue2019_C_177_18_58