Strada lex - Officiële bronnen - Belgisch Staatsblad https://www.stradalex.com/ Strada lex - Tijdschriften - Belgisch Staatsblad fr-be Copyright 2019 Strada lex-DBiT info@stradalex.com Strada lex - Officiële bronnen - Belgisch Staatsblad https://www.stradalex.com/img/public/logo.png https://www.stradalex.com/ 103 60 Logo Strada lex Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », relative au régime de chômage avec complément d'e https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019203834 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019203834 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende het stelsel van werkloosheid met b https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019203834 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019203834 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise 2019-2020 - longue carrière. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204207 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204207 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2019-2020 - lange loopbaan. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204207 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204207 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204135 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204135 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de lee https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204135 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204135 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 62 ans. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204072 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204072 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) op 62 j https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204072 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204072 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204251 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204251 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) op 59 j https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204251 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204251 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204167 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204167 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) op 59 j https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204167 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204167 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, instituant le « Fonds deuxième pilier SCP 225.01 » et fixan https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019203740 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019203740 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, tot oprichting van het « Fonds tweede pijler https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019203740 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019203740 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204169 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204169 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits een loopbaan van 35 jaar voor de mindervalide werknem https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204169 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204169 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative au crédit-temps. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204205 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204205 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het tijdskrediet. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204205 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204205 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de carrière. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204194 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204194 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het recht op uitkeringen bij landingsbaan. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204194 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204194 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise 2021. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204006 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204006 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2021. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204006 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204006 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (« RCC »). https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204212 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204212 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (« SWT »). https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204212 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204212 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'application de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, fixant, pour https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019203835 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019203835 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van 23 april 2019 van de Nationale Arbeidsraad, https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019203835 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019203835 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans et 33 ans de carrière (métiers lourds). https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019203850 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019203850 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar en 33 jaar loopbaan (zwaar beroep). https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019203850 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019203850 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les t https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019203851 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019203851 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits een loopbaan van 35 jaar voor https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019203851 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019203851 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides ou ayant des problèmes physiqu https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204222 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204222 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide arbeiders en arbeiders met ern https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204222 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204222 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant, pour 2019, les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204210 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204210 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2019, van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204210 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204210 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la fixation de la cotisation des employeurs au fonds social (2020). https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204339 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204339 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het sociaal fonds https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204339 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204339 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative au crédit-temps pour 2019. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204132 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204132 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het tijdskrediet voor 2019. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204132 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204132 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant un régime de chômage avec complément d'entreprise pour 2019-2020 (méti https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204203 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204203 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor 2019-2020 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204203 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204203 Arrêté royal modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019014896 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019014896 Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch g https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019014896 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019014896 Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2019 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019030879 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019030879 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019030879 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019030879 Arrêté ministériel attribuant un subside de 1.452.000 euros pour des recherches scientifiques en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019015009 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019015009 Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 1.452.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019015009 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019015009 Arrêté royal déterminant la forme et le contenu des modèles de rapports et de comptabilité simplifiée pris en exécution des articles 498/3, § 4, 499/6, alinéa 5, et 499/14, § 4, du Code civil. - Traduction allemande. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019014933 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019014933 Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen en van vereenvoudigde boekhouding ter uitvoering van de artikelen 498/3, § 4, 499/6, vijfde lid, en 499/14, § 4, van het Burgerlijk Wetboek. - Duitse vertaling. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019014933 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019014933 Arrêté royal déterminant la forme et le contenu du formulaire type de certificat médical circonstancié pris en exécution de l'article 1241, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire. - Traduction allemande. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019014934 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019014934 Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van het standaardformulier van omstandige geneeskundige verklaring ter uitvoering van artikel 1241, § 1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019014934 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019014934 Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 avril 2017 relatif à la collecte, la conservation et l'accès aux informations relatives aux origines de l'adopté. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019014911 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019014911 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 2017 betreffende de verzameling en de bewaring van en de toegang tot de gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019014911 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019014911 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime transitoire des milieux d'accueil, modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accue https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019042129 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019042129 Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de overgangsregeling voor de opvangvoorzieningen, tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 mei 2019 dat de vergunning en subsidiëring regelt van kinderdagverblijven, diensten voor kinderopvang en https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019042129 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019042129 Décret relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204580 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204580 WAALSE OVERHEIDSDIENST2 MEI 2019. - Decreet betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204580 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204580 Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 avril 2017 chargeant la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site « Les Vanneaux » à Colfontaine. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019014944 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019014944 WAALSE OVERHEIDSDIENST18 JULI 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 april 2017 waarbij de « Société publique d'aide à la qualité de l'environnement » (Openbare maatschappij voor hulpverlening inzake de verbetering van het leefmilieu) https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019014944 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019014944 Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 31 août 2017 portant sur la désignation des contrôleurs pour rechercher et constater les infractions urbanistiques sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019014937 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019014937 Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 31 augustus 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019014937 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019014937 Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 novembre 2017 portant sur la désignation des contrôleurs pour rechercher et constater les infractions urbanistiques sur le territoire de la commune de Schaerbeek. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019014938 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019014938 Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 17 november 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019014938 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019014938 Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 août 2017 portant sur la désignation des contrôleurs pour rechercher et constater les infractions urbanistiques sur le territoire de la commune d'Etterbeek. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019014939 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019014939 Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 30 augustus 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Etterbeek. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019014939 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019014939 Dossier 235/80788-2 - 235/80799bis-2. - Connexions électriques. - Permissions de voirie. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019014961 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019014961 Personnel. - Mise à la retraite. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019042204 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019042204 Dossier 235/80788-2 - 235/80799bis-2. - Elektrische verbindingen. - Wegvergunningen. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019014961 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019014961 KANSELARIJ EN BESTUUR12 SEPTEMBER 2019. - Samenvoeging parochies. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019042115 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019042115 Personeel. - Inrustestelling. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019042204 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019042204 Voorlopige opname van zeventiende-eeuwse tekeningen in de lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019042136 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019042136 Ministerieel besluit betreffende de wijziging van artikel 50 en 52, en bijlage 2 en 3 van het ministerieel besluit van 15 mei 2019 betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de tegemoetkoming voor zorg in een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of dagverzorgings https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019042152 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019042152 OMGEVING16 SEPTEMBER 2019. - Voorlopige bescherming als monument. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019042132 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019042132 OMGEVING1 OKTOBER 2019. - Besluit van het afdelingshoofd Informatie en Communicatie tot delegatie van een aantal algemene en specifieke bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Informatie en Communicatie. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019042193 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019042193 Arrêté ministériel adoptant définitivement la révision du plan de secteur de La Louvière-Soignies (planche 38/8) en vue de l'inscription sur le territoire de la commune de Soignies (Soignies et Neufvilles), sur le site dit « Carrières du Hainaut » : de cinq zones de dépendances d'extract https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019042180 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019042180 Aménagement du Territoire. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019030891 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019030891 SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets DE1350157584. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204629 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204629 SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets DE1350181960. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204630 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204630 SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets DE1350183193. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204634 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204634 SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets DE1350182985. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204645 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204645 SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets DE2774087176. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204636 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204636 SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets DE2774087258. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204637 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204637 SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets DE4081000460. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204638 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204638 SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets DE4081000473. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204639 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204639 SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets FR2018057079. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204640 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204640 SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets FR2019035002. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204646 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204646 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204472 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204472 Sélection comparative de Géomaticiens (m/f/x), (niveau A1), francophones pour le SPF Finances. - Numéro de sélection : AFG19268. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204751 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204751 Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204472 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204472 Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Geomatici (m/v/x), (niveau A1), voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19310. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204751 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204751 Ordre judiciaire. - Places vacantes. - Erratum. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019042208 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019042208 Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. - Publication prescrite par l'article 770 du Code civil. - Succession en déshérence. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019055562 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019055562 Sélection comparative d'Analystes financiers (m/f/x) (niveau A1), francophones, pour Innoviris. - Numéro de sélection : AFB19038. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204720 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204720 Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019042208 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019042208 Administratie van het kadaster, registratie en domeinen. - Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019055562 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019055562 Vergelijkende selectie van Franstalige Financieel analysten (m/v/x) (niveau A1) voor Innoviris. - Selectienummer: AFB19038. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204720 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204720 Arrêté royal portant exécution de l'article 205/4, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019014940 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019014940 Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019014940 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019014940 Arrêté royal relatif à l'autorisation et au renouvellement d'autorisation des entreprises de systèmes d'alarme. - Traduction allemande. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019014873 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019014873 Koninklijk besluit betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor alarmsystemen en de vernieuwing van deze vergunningen. - Duitse vertaling. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019014873 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019014873 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licencié https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019203731 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019203731 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werkneme https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019203731 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019203731 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licencié https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019203732 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019203732 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werkneme https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019203732 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019203732 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant le RCC « métiers lourds - régime résiduel - à 59 ans » pour l'année 2019. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019203737 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019203737 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het SWT « zware beroepen - residuair stelsel - op 59 jaar » voor het jaar 2019. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019203737 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019203737 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, instituant le « Fonds deuxième pilier SCP 152.01 » et fixant ses statuts. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019203741 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019203741 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, tot oprichting van het « Fonds tweede pijler PSC 152.01 » e https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019203741 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019203741 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise après 40 ans de carrière professionnelle (2019-2020). https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019203744 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019203744 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag na 40 jaar beroepsverleden (2019-2020). https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019203744 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019203744 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, en exécution de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail, fixant, p https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019203745 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019203745 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van de Nationale Arbeidsraad, tot vaststel https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019203745 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019203745 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant l'annexe (règlement de pension) à la convention collective de travail n° 90450/CO/143 du 23 décembre 2008 modifiant et remplaça https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019203766 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019203766 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de bijlage (pensioenreglement) aan de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90450/CO/143 van 23 december 2008 d https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019203766 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019203766 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative aux emplois de fin de carrière. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204343 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204343 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de landingsbanen. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204343 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204343 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204257 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204257 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijk stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204257 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204257 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de la carrière. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204202 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204202 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende het tijdskrediet en andere stelsels van loopbaanvermindering. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204202 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204202 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'adhésion à la convention collective de travail n° 137. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019203987 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019203987 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende de toetreding tot de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019203987 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019203987 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans du 1er janvier au 30 juin https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204073 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204073 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende de invoering van een tijdelijk stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar van 1 janua https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204073 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204073 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 59 ans moyennant une longue carri https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204031 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204031 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) op de leeftijd van 59 jaar https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204031 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204031 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de carrière (parcs et jardins). https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204026 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204026 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar met 40 jaar loopbaan (parken en tuinen). https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204026 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204026 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204001 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204001 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) op 59 j https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204001 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204001 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires, relative à l'institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certa https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204000 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204000 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties, betreffende de instelling van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204000 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204000 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec une carrière longue dans les boulangeries et pâtisser https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019203992 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019203992 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor arbeiders met een lange loopbaan in de bakkerijen en ban https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019203992 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019203992 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd dans les boulangeries et pâtisseries. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019203991 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019203991 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zwaar beroep in de bakkerijen en banketbakkerijen. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019203991 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019203991 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative aux fins de carrière - régime dérogatoire en application de la convention collective de travail n° 137 du Consei https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019203986 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019203986 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2019, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, betreffende de eindeloopbaan - afwijkend stelsel met toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019203986 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019203986 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour 2019 et 2020. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019203954 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019203954 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor 2019 en 2020. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019203954 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019203954 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019203953 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019203953 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019203953 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019203953 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'instauration du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 59 ans pour des https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019203949 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019203949 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de invoering van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) op de leef https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019203949 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019203949 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation des dates de passation des épreuves externes certificatives octroyant le certificat d'études de base (CEB) ainsi que les épreuves externes communes certificatives du secondaire (CE1D-CESS) pour l'année scolaire 2019-2020. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019014923 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019014923 Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de data voor het afnemen van de externe proeven die bekrachtigd worden met een getuigschrift waarbij het getuigschrift van basisonderwijs (CEB) toegekend wordt, alsook de gemeenschappelijke externe proeven die bekrachtigd worden m https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019014923 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019014923 Décret portant assentiment à l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part, fait à Kasane le 10 juin 2016. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204524 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204524 Decreet houdende instemming met de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de SADC-EPO-Staten, anderzijds, gedaan te Kasane op 10 juni 2016. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204524 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204524 Décret portant assentiment à l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Japon, d'autre part, fait à Tokyo le 17 juillet 2018. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204526 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204526 Decreet houdende instemming met de Strategische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds, gedaan te Tokio op 17 juli 2018. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204526 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204526 Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 7 février 2019 fixant les branches principales des connaissances professionnelles théoriques. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019030884 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019030884 Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 7 februari 2019 tot vastlegging van de hoofdvakken over theoretische vakkennis. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019030884 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019030884 Arrêté du Gouvernement wallon insérant des dispositions relatives à l'aide aux Gens du voyage dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204642 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204642 WAALSE OVERHEIDSDIENST18 JULI 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot invoeging van bepalingen betreffende de hulp aan de woonwagenbewoners in het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204642 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204642 Conseil d'Etat. - Incompatibilité. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019030888 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019030888 Conseil d'Etat. - Incompatibilité. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019042177 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019042177 Raad van State. - Onverenigbaarheid. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019030888 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019030888 Raad van State. - Onverenigbaarheid. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019042177 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019042177 Conseil d'Etat. - Incompatibilité. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019042179 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019042179 Arrêté royal portant nomination de conseillers et de juges sociaux. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204311 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204311 Raad van State. - Onverenigbaarheid. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019042179 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019042179 Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204311 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204311 Arrêté ministériel modifiant la liste des unités d'établissement d'un Guichet d'Entreprises agréé - Liantis. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019014958 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019014958 Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Liantis. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019014958 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019014958 OMGEVING1 OKTOBER 2019. - Besluit van het afdelingshoofd Beheer tot delegatie van een aantal algemene en specifieke bevoegdheden aan de directeurs van de afdeling Beheer. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019042190 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019042190 KANSELARIJ EN BESTUUR12 SEPTEMBER 2019. - Samenvoeging parochies. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019042119 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019042119 Besluit van de administrateur-generaal tot wijziging van artikel 1, 2°, f) van het besluit van de administrateur-generaal van 12 juli 2017 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten met de bijzondere beroepstitel van intensieve zorgen. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019042159 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019042159 KANSELARIJ EN BESTUUR1 OKTOBER 2019. - Statutenwijziging. - Goedkeuring. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019042173 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019042173 Besluit van de administrateur-generaal tot wijziging van artikel 1, 2°, b) van het besluit van de administrateur-generaal van 12 juli 2017 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten met de bijzondere beroepstitel van neurochirurgie. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019042161 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019042161 Besluit van de administrateur-generaal tot wijziging van artikel 1, 2°, e) en van artikel 1, 2°, f) van het besluit van de administrateur-generaal van 14 juli 2017 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten met de bijzondere beroepstitel van psychiatrie. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019042163 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019042163 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2017 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen, voor wat betreft de verhogin https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019015018 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019015018 Voorlopige opname van het beeld Filips de Schone als Sint-Joris met de draak in de lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019042137 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019042137 Erkenning van de opleidingscentra. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019042114 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019042114 OMGEVING25 SEPTEMBER 2019. - Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het vaststellen van gronden gelegen in Herent als site 'particuliere gronden met historische activiteiten in Herent'. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019042127 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019042127 OMGEVING26 SEPTEMBER 2019. - Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het vaststellen van gronden gelegen in Sint-Niklaas als site 'Voormalige textielfabriek in Sint-Niklaas'. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019042113 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019042113 OMGEVING30 SEPTEMBER 2019. - Besluit van de administrateur-generaal tot regeling van de delegatie van handtekening met het oog op het sluiten van een overeenkomst tot aankoop van onroerende goederen. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019042142 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019042142 OMGEVING1 OKTOBER 2019. - Besluit van het afdelingshoofd Onderzoek en Bescherming tot delegatie van een aantal algemene en specifieke bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Onderzoek en Bescherming. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019042195 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019042195 OMGEVING1 OKTOBER 2019. - Besluit van de administrateur-generaal tot delegatie van een aantal algemene en specifieke bevoegdheden aan de afdelingshoofden. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019042198 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019042198 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant nomination du Chef de Cabinet de la Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019042205 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019042205 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant nomination du Chef de Cabinet de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Prom https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019014935 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019014935 Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Kabinetschef van de Vice-Presidente en Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019042205 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019042205 Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Kabinetschef van de Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie, Universitaire ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en Promotie van Brussel. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019014935 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019014935 Pouvoirs locaux. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204644 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204644 Routes de la Région wallonne. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204635 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204635 SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets FR2019045001. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204664 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204664 SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets FR2019059040. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204665 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204665 SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets FR2019062007. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204666 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204666 SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets FR2019062008. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204667 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204667 SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets FR2019067021. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204668 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204668 SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets FR2019088003. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204669 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204669 SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets GB0001007887. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204670 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204670 SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets GB0001008061. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204671 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204671 SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets GB0001008157. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204672 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204672 SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets IE3110155. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204673 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204673 SELOR. - BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALESélection comparative de Gestionnaires en matières et techniques environnementales (m/f/x) (niveau A), francophones, pour le SPW et certains organismes d'intérêt public de la Région wallonne. - Numéro de sélection : AFW19005. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204613 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204613 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204674 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204674 SELOR. - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEIDVergelijkende selectie van Franstalige medewerkers Beheerder inzake milieu en milieutechnieken (m/v/x) (niveau A) voor SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer: AFW19005. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204613 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204613 Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204674 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204674 Résultat de la sélection comparative de Collaborateurs projets RH (m/f/x) (niveau B), néerlandophones, pour le Service public régional Bruxelles Fonction publique. - Numéro de sélection : ANB19023. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204744 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204744 Résultat de la sélection comparative de Collaborateurs techniques (m/f/x) (niveau C), francophones, pour l'IBPT. - Numéro de sélection : AFE19004. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204745 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204745 Résultat de la sélection comparative de Service It Managers (m/f/x) (niveau A1), néerlandophones, pour BOSA. - Numéro de sélection : ANG19205. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204746 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204746 Sélection comparative d'Experts en immobilier (m/f/x) (niveau B) francophones pour la Régie des Bâtiments. - Numéro de sélection : AFG18306. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019204760 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019204760 Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR-projectmedewerkers (m/v/x) (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt. - Selectienummer: ANB19023. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204744 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204744 Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Technische medewerkers (m/v/x) (niveau C) voor het BIPT. - Selectienummer: AFE19004. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204745 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204745 Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sercice IT managers (m/v/x) (niveau A1) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG19205. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204746 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204746 Vergelijkende selectie van Franstalige Vastgoedexperts (m/v/x) (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : AFG18306. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019204760 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019204760 Avis d'approbation et d'entrée en vigueur du règlement communal d'urbanisme adopté par la Commune d'Anderlecht le 22 décembre 2016. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2019042189 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 mb2019042189 Bericht van goedkeuring en inwerkingtreding van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening aangenomen door de gemeente Anderlecht op 22 december 2016. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2019042189 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 bs2019042189