Strada lex - Officiële bronnen - Belgisch Staatsblad https://www.stradalex.com/ Strada lex - Tijdschriften - Belgisch Staatsblad fr-be Copyright 2020 Strada lex-DBiT info@stradalex.com Strada lex - Officiële bronnen - Belgisch Staatsblad https://www.stradalex.com/img/public/logo.png https://www.stradalex.com/ 103 60 Logo Strada lex Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 26 septembre 2019 relative à l'octroi d'une prime syndicale dans le sous-secteur https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2020202720 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 mb2020202720 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019 betreffende de toekenning van een synd https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2020202720 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 bs2020202720 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une intervention dans les frais de transport. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2020041770 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 mb2020041770 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een tegemoetkoming in de vervoerskosten. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2020041770 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 bs2020041770 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, modifiant la convention collective du 18 décembre 2015 concernant les conditions de rémunération pour les employés. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2020202719 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 mb2020202719 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2015 betreffende de loonvoorwaarden van d https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2020202719 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 bs2020202719 Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het systeem- en netwerkbeheer als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2020042492 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 bs2020042492 Arrêté du Gouvernement flamand portant reconnaissance du « graduaat in het systeem- en netwerkbeheer » (graduat en gestion des systèmes et réseaux) en tant que nouvelle formation de la « Hogeschool Gent ». https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2020042492 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 mb2020042492 Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het Internet of Things als nieuwe opleiding van UC Limburg. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2020042495 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 bs2020042495 Arrêté du Gouvernement flamand portant reconnaissance du « graduaat in het Internet of Things » (graduat en Internet of Things) en tant que nouvelle formation de l'« UC Limburg ». https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2020042495 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 mb2020042495 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel CB0-1CBX2AC-PR van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2020042515 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 bs2020042515 Arrêté du Gouvernement flamand portant redistribution de l'article budgétaire CB0-1CBX2AC-PR du budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2020. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2020042515 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 mb2020042515 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage III bij het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2020042456 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 bs2020042456 Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe III au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2020042456 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 mb2020042456 Décret modifiant l'article 4bis du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2020203260 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 mb2020203260 WAALSE OVERHEIDSDIENST16 JULI 2020. - Decreet houdende wijziging van artikel 4bis van het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2020203260 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 bs2020203260 Nationale orden. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2020042444 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 bs2020042444 Ordres nationaux. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2020042444 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 mb2020042444 Personeel. - Benoeming in vast dienstverband. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2020042626 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 bs2020042626 Personnel. - Nomination à titre définitif. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2020042626 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 mb2020042626 Eervol ontslag en aanstelling van de leden van de raad van bestuur en twee regeringscommissarissen bij het extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2020042571 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 bs2020042571 Benoeming van de voorzitter van de Algemene Raad van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de leden die onafhankelijke deskundigen zijn, en de vertegenwoordiger, voorgedragen door de Vlaamse Jeugdraad. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2020042602 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 bs2020042602 Benoeming van de leden van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2020042603 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 bs2020042603 Benoeming van de leden van de Sectorraad Media van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2020042604 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 bs2020042604 Benoeming van de leden van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2020042605 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 bs2020042605 Benoeming van de leden van de Sectorraad Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2020042606 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 bs2020042606 Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2020042525 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 bs2020042525 Erkenning van Jonas Massa als dopingcontroleur-controlearts voor de preventie en bestrijding van doping in de sport. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2020042528 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 bs2020042528 Wijziging van de artikelen 3 en 4 van het ministerieel besluit van 30 januari 2015 tot benoeming van de leden van het toezichtcomité ter implementatie van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2020042531 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 bs2020042531 OMGEVING16 JULI 2020. - Besluit van het afdelingshoofd Bodembeheer tot het vaststellen van gronden gelegen in Jabbeke als site 'particuliere gronden met historische activiteiten in Jabbeke'. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2020042523 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 bs2020042523 Pouvoirs locaux. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2020203210 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 mb2020203210 Environnement. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2020203209 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 mb2020203209 Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets Enregistrement n° 2020/1188/3 DELIVRE A LA SCRL in BW. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2020015308 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 mb2020015308 Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets Enregistrement n° 2020/1187/3/4 délivré à la SRL VDJ INVEST. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2020042479 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 mb2020042479 AGRICULTURE, RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT . - DEPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'EAUArrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés « La Platte », « Le Thier » et « Halneut https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2020042597 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 mb2020042597 AUTORITE DES SERVICES ET MARCHES FINANCIERSAutorisation de fusion entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (alternatifs) ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières (articles 214 et 215 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement coll https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2020042642 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 mb2020042642 AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTENToestemming voor fusie tussen beheervennootschappen van (alternatieve) instellingen voor collectieve belegging of van dergelijke vennootschappen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen (artikelen 214 en 215 van de wet van 3 augustus 20 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2020042642 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 bs2020042642 Dépôt de conventions collectives de travail. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2020203263 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 mb2020203263 Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2020203263 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 bs2020203263 Changement de nom. - Publication. https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/mb2020015289 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 mb2020015289 Naamsverandering. - Bekendmaking. https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_src_publ_leg/bs2020015289 Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200 bs2020015289