Strada lex - Tijdschriften - Vermogensplanning in de praktijk https://www.stradalex.com/ Strada lex - Tijdschriften - Vermogensplanning in de praktijk fr-be Copyright 2020 Strada lex - DBiT info@stradalex.com (info) Strada lex - Tijdschriften - Vermogensplanning in de praktijk https://www.stradalex.com/img/public/logo.png https://www.stradalex.com/ 103 60 Logo Strada lex Verhulst, I., « Editoriaal », V.I.P., 2020/2, p. 3 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/vip2020_2p3 Mon, 22 Jun 2020 00:00:00 +0200 vip2020_2p3 Vandeweyer, T., « De algemene antimisbruikbepaling in de inkomstenbelastingen (art. 344, § 1 WIB 92): wanneer moet de fiscus (geen) rekening houden met de rechtshandelingen van een belastingplichtige? », V.I.P., 2020/2, p. 4-26 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/vip2020_2p4 Mon, 22 Jun 2020 00:00:00 +0200 vip2020_2p4 Labeeuw, N. en Beeken, E., « Begunstiging van de langstlevende echtgenoot: het verblijvingsbeding met betrekking tot onverdeelde goederen », V.I.P., 2020/2, p. 27-33 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/vip2020_2p27 Mon, 22 Jun 2020 00:00:00 +0200 vip2020_2p27 Delboo, M. en Van Tongerloo, E., « De verzekeringsgift anno 2020 », V.I.P., 2020/2, p. 34-37 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/vip2020_2p34 Mon, 22 Jun 2020 00:00:00 +0200 vip2020_2p34 Delboo, M. en Louis, L., « Herroepbaarheid schenking wordt bijkomend argument voor fiscaal misbruik: tijd voor VLABEL om het tij te keren? Voorafgaande Beslissing VLABEL nr. 19055 », V.I.P., 2020/2, p. 38-41 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/vip2020_2p38 Mon, 22 Jun 2020 00:00:00 +0200 vip2020_2p38 Stas, L. en Vandenhoeck, C., « Is de uitkering door een Liechtensteinse stichting belastbaar in de erfbelasting? », V.I.P., 2020/2, p. 42-45 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/vip2020_2p42 Mon, 22 Jun 2020 00:00:00 +0200 vip2020_2p42 Lievens, S., « Het doorschenken van geërfde goederen - Vergelijking van de fiscale gunstregeling in het Vlaamse en Waalse Gewest », V.I.P., 2020/2, p. 46-48 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/vip2020_2p46 Mon, 22 Jun 2020 00:00:00 +0200 vip2020_2p46 Roels, B., « Het gunstregime bij vererving en schenking van een familiale onderneming », V.I.P., 2020/2, p. 49-52 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/vip2020_2p49 Mon, 22 Jun 2020 00:00:00 +0200 vip2020_2p49 Messiaen, R. en Schaut, K., « Een tweede verblijf op naam van uw vennootschap: een fiscale hoofdzonde anno 2020? », V.I.P., 2020/2, p. 53-57 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/vip2020_2p53 Mon, 22 Jun 2020 00:00:00 +0200 vip2020_2p53 Vanden Abeele, G., Vanhove, J., Van Geel, A., Van Goidsenhoven, E. en Herbert, O., « Kerncijfers van de Belgische vermogensfiscaliteit 2020 », V.I.P., 2020/2, p. 58-67 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/vip2020_2p58 Mon, 22 Jun 2020 00:00:00 +0200 vip2020_2p58