Strada lex - Tijdschriften - Tijdschrift voor Wetgeving https://www.stradalex.com/ Strada lex - Tijdschriften - Tijdschrift voor Wetgeving fr-be Copyright 2019 Strada lex - DBiT info@stradalex.com (info) Strada lex - Tijdschriften - Tijdschrift voor Wetgeving https://www.stradalex.com/img/public/logo.png https://www.stradalex.com/ 103 60 Logo Strada lex Bortels, H. en Bijnens, D., « Het wetgevend voorbehoud uit artikel 23 van de Grondwet: de afdeling Wetgeving van de Raad van State zet de puntjes op de i. », T.V.W., 2019/3, p. 138-144 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tvw2019_3p138 Mon, 30 Sep 2019 00:00:00 +0200 tvw2019_3p138 Marneffe, W., Popelier, P. en Martens, L., « Hervorming van de Vlaamse RIA: wordt het kind met het badwater weggegooid? », T.V.W., 2019/3, p. 145-159 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tvw2019_3p145 Mon, 30 Sep 2019 00:00:00 +0200 tvw2019_3p145 Van Nieuwenhove, J., « Wetgevingstechniek. Wat als de wet de inwerkingtreding van uitvoeringbesluiten regelt? », T.V.W., 2019/3, p. 160-161 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tvw2019_3p160 Mon, 30 Sep 2019 00:00:00 +0200 tvw2019_3p160 Caboor, P., « Een overzicht van de federale parlementaire wetgevingsprocedure aan de hand van een gesneuveld wetsontwerp », T.V.W., 2019/3, p. 162-165 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tvw2019_3p162 Mon, 30 Sep 2019 00:00:00 +0200 tvw2019_3p162 De Cock, W., « Linked data in de notulen van de installatievergaderingen van de nieuwe lokale besturen », T.V.W., 2019/3, p. 166-170 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tvw2019_3p166 Mon, 30 Sep 2019 00:00:00 +0200 tvw2019_3p166 Hendrickx, K., « Juridische verwijzingen en afkortingen », T.V.W., 2019/3, p. 171-173 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tvw2019_3p171 Mon, 30 Sep 2019 00:00:00 +0200 tvw2019_3p171 Popelier, P., « Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens », T.V.W., 2019/3, p. 174-175 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tvw2019_3p174 Mon, 30 Sep 2019 00:00:00 +0200 tvw2019_3p174 Corthaut, T. en Desomer, M., « Rechtspraak Hof van Justitie - Periode december 2018-juni 2019 », T.V.W., 2019/3, p. 176-194 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tvw2019_3p176 Mon, 30 Sep 2019 00:00:00 +0200 tvw2019_3p176 Popelier, P., « Rechtspraak Grondwettelijk Hof - Periode april-juni 2019 », T.V.W., 2019/3, p. 195-199 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tvw2019_3p195 Mon, 30 Sep 2019 00:00:00 +0200 tvw2019_3p195 Van Nieuwenhove, J., « Adviespraktijk Raad van State », T.V.W., 2019/3, p. 200-213 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tvw2019_3p200 Mon, 30 Sep 2019 00:00:00 +0200 tvw2019_3p200