Strada lex - Tijdschriften - Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid https://www.stradalex.com/ Strada lex - Tijdschriften - Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid fr-be Copyright 2019 Strada lex - DBiT info@stradalex.com (info) Strada lex - Tijdschriften - Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid https://www.stradalex.com/img/public/logo.png https://www.stradalex.com/ 103 60 Logo Strada lex De Groof, J., « De actualiteit van de schoolvrede, zestig en dertig jaar later - "Geef nooit de toekomst op omwille van het heden" », T.O.R.B., 2018-2019/4, p. 264-269 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2018-2019_4p264 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 torb2018-2019_4p264 « 'Onderwijs in Vlaanderen, 30 jaar na grondwetsherziening en 60 jaar na Schoolpact', 22-23 november 2018 - Programma », T.O.R.B., 2018-2019/4, p. 270-273 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2018-2019_4p270 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 torb2018-2019_4p270 Crevits, H., « Het Vlaams onderwijs zestig jaar na het Schoolpact en dertig jaar na de grondwetsherziening », T.O.R.B., 2018-2019/4, p. 274-275 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2018-2019_4p274 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 torb2018-2019_4p274 Vanderpoorten, M., « Gelijke kansen in het onderwijs: inschrijvingsrecht als cruciale factor », T.O.R.B., 2018-2019/4, p. 276-277 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2018-2019_4p276 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 torb2018-2019_4p276 Vandenbroucke, F., « Aspiratie is de sleutel – Videoboodschap », T.O.R.B., 2018-2019/4, p. 278-279 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2018-2019_4p278 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 torb2018-2019_4p278 Van Damme, J., « 'Eindtermen' voor het onderwijsbeleid van de volgende Vlaamse Regering », T.O.R.B., 2018-2019/4, p. 280-282 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2018-2019_4p280 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 torb2018-2019_4p280 Lievens, J., « Van oppergod tot bijgedachte – De onderwijsvrijheid in het licht van zestig jaar Schoolpact en dertig jaar staatshervorming », T.O.R.B., 2018-2019/4, p. 283-302 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2018-2019_4p283 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 torb2018-2019_4p283 Geerinck, I. en Wouters, R., « Vrijheid van onderwijs. Pedagogisch (her)bekeken », T.O.R.B., 2018-2019/4, p. 303-309 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2018-2019_4p303 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 torb2018-2019_4p303 Loobuyck, P., « Burgerschapseducatie in Vlaanderen. Het politiek liberalisme als filosofisch kader », T.O.R.B., 2018-2019/4, p. 310-322 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2018-2019_4p310 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 torb2018-2019_4p310 Devriendt, S., « Godsdienstvrijheid en onderwijsvrijheid binnen het Vlaams officieel onderwijs: de verhouding tussen de internationale/Europese en grondwettelijke bepalingen en de schoolreglementen », T.O.R.B., 2018-2019/4, p. 323-340 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2018-2019_4p323 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 torb2018-2019_4p323 Delgrange, X., « L'enchâssement du cours de religion dans la Constitution. Une nouvelle version de la fable du chêne et du roseau ? », T.O.R.B., 2018-2019/4, p. 341-348 https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2018-2019_4p341 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 torb2018-2019_4p341 Vrielink, J. en Lievens, J., « Het verbod op religieuze kentekens (nogmaals) uit de doeken gedaan – De casus van het (gemeenschaps)onderwijs », T.O.R.B., 2018-2019/4, p. 349-353 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2018-2019_4p349 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 torb2018-2019_4p349 Gennez, C., « Religie in het Vlaams onderwijs: van collectieve verplichting naar individueel recht? », T.O.R.B., 2018-2019/4, p. 354-355 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2018-2019_4p354 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 torb2018-2019_4p354 Lievens, J., « Eindtermen 2.0: de nieuwe onderwijsdoelen in het licht van de onderwijsvrijheid », T.O.R.B., 2018-2019/4, p. 356-381 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2018-2019_4p356 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 torb2018-2019_4p356 Standaert, R., « Vrijheid van onderwijs en opvattingen over kwaliteit. De kwaliteitsdriehoek in dat perspectief », T.O.R.B., 2018-2019/4, p. 382-392 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2018-2019_4p382 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 torb2018-2019_4p382 De Ridder, I. en Van Den Bogaert, C., « De kracht van studentgecentreerde curricula », T.O.R.B., 2018-2019/4, p. 393-398 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2018-2019_4p393 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 torb2018-2019_4p393 Van Damme, D. en Duyck, W., « Vlaanderen heeft een schoolexamen nodig », T.O.R.B., 2018-2019/4, p. 399-400 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2018-2019_4p399 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 torb2018-2019_4p399 Marx, I., « Het onderwijs kan het niet alleen », T.O.R.B., 2018-2019/4, p. 401-402 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2018-2019_4p401 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 torb2018-2019_4p401 Coopman, M. en Vranckx, B., « Vrij en krachtig onderwijzen: de leraar als autonome professional », T.O.R.B., 2018-2019/4, p. 403-412 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2018-2019_4p403 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 torb2018-2019_4p403 Devos, G., « Lerarenopleiding en loopbaanpact. Het statuut van de leraar », T.O.R.B., 2018-2019/4, p. 413-414 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2018-2019_4p413 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 torb2018-2019_4p413 De Brabandere, A., « Financiering van het leerplichtonderwijs. Enkele uitdagingen », T.O.R.B., 2018-2019/4, p. 415-425 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2018-2019_4p415 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 torb2018-2019_4p415 Ooghe, E., « Het hoger onderwijs: billijkheid, democratische toegang en studiebijdrage », T.O.R.B., 2018-2019/4, p. 426-430 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2018-2019_4p426 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 torb2018-2019_4p426 Baert, S., « Geef de belastingbetaler wat de belastingbetaler toekomt: excellent hoger onderwijs », T.O.R.B., 2018-2019/4, p. 431-432 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2018-2019_4p431 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 torb2018-2019_4p431 Janssens, W., « Bevoegdheidsverdeling inzake onderwijs. Is nu een homogeen bevoegdheidsbeleid verzekerd en/of dringt een grondwetsherziening zich op? », T.O.R.B., 2018-2019/4, p. 433-435 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2018-2019_4p433 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 torb2018-2019_4p433 Sabbe, M., « Actieve versus passieve onderwijsvrijheid? Dertig jaar rechtspraak Grondwettelijk Hof en Raad van State: kan men gewagen van een nieuw Schoolpact? », T.O.R.B., 2018-2019/4, p. 436-438 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2018-2019_4p436 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 torb2018-2019_4p436 Huylebroeck, K., « Een miskend schoolpactbeginsel: de democratisering van het onderwijs », T.O.R.B., 2018-2019/4, p. 439-440 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2018-2019_4p439 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 torb2018-2019_4p439 Persoons, K., « Eindtermen, centrale toetsen en inspectie: wijzigende patronen? », T.O.R.B., 2018-2019/4, p. 441-444 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2018-2019_4p441 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 torb2018-2019_4p441 Herpelinck, R., « Hoe inclusief blijkt het Vlaams onderwijs? Welk M-decreet behoeft Vlaanderen? Omtrent de "redelijke aanpassingen" », T.O.R.B., 2018-2019/4, p. 445-448 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2018-2019_4p445 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 torb2018-2019_4p445 Vandewalle, J., « Financiering van het onderwijs: nieuwe demografische realiteiten in het leerplichtonderwijs en nieuwe spelregels voor het hoger onderwijs? », T.O.R.B., 2018-2019/4, p. 449-451 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2018-2019_4p449 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 torb2018-2019_4p449 De Groote, B., « Juridisering in het onderwijs. Uitwas van het legaliteitsbeginsel of vals probleem? », T.O.R.B., 2018-2019/4, p. 452-456 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2018-2019_4p452 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 torb2018-2019_4p452