Strada lex - Tijdschriften - Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten https://www.stradalex.com/ Strada lex - Tijdschriften - Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten fr-be Copyright 2019 Strada lex - DBiT info@stradalex.com (info) Strada lex - Tijdschriften - Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten https://www.stradalex.com/img/public/logo.png https://www.stradalex.com/ 103 60 Logo Strada lex Decock, G. en Van Rumst, S., « Jeugddelinquentie 2020: een straffer Vlaanderen », T.J.K., 2019/3, p. 223-225 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_3p223 Fri, 23 Aug 2019 00:00:00 +0200 tjk2019_3p223 Devriendt, S., « Levensbeschouwelijke diversiteit in het Vlaams (voltijds en gewoon) secundair officieel onderwijs: vertegenwoordiging van de variaties aan richtingen binnen de schoolreglementen », T.J.K., 2019/3, p. 226-243 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_3p226 Fri, 23 Aug 2019 00:00:00 +0200 tjk2019_3p226 de Vocht, D. en Pivaty, A., « Leiden procedurele waarborgen voor jeugdige verdachten tot effectieve participatie? Reflecties over het jeugdstrafproces in de voorfase vanuit empirisch perspectief », T.J.K., 2019/3, p. 244-262 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_3p244 Fri, 23 Aug 2019 00:00:00 +0200 tjk2019_3p244 Grondwettelijk Hof, 7 februari 2019, arrest nr. 19/2019, rolnr. 6794, T.J.K., 2019/3, p. 263-266 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_3p263 Fri, 23 Aug 2019 00:00:00 +0200 tjk2019_3p263 Decorte, E., « Afstamming langs vaderszijde: over de (on)mogelijkheden na medisch begeleide voortplanting met donorzaad », T.J.K., 2019/3, p. 266-275 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_3p266 Fri, 23 Aug 2019 00:00:00 +0200 tjk2019_3p266 Grondwettelijk Hof, 19 juni 2019, arrest nr. 99/2019, rolnr. 6813, T.J.K., 2019/3, p. 276-281 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_3p276 Fri, 23 Aug 2019 00:00:00 +0200 tjk2019_3p276 D’Espallier, A., « Transgenderwet gedeeltelijk vernietigd – Grondwettelijk Hof zet haakjes bij de hokjes M en V », T.J.K., 2019/3, p. 281-287 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_3p281 Fri, 23 Aug 2019 00:00:00 +0200 tjk2019_3p281 Raad van State, 4 april 2019, nr. 244.190, T.J.K., 2019/3, p. 288-295 https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_3p288 Fri, 23 Aug 2019 00:00:00 +0200 tjk2019_3p288 Breuls, L., « De vreemdelingenrechtelijke opsluiting van begeleide minderjarigen », T.J.K., 2019/3, p. 295-304 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_3p295 Fri, 23 Aug 2019 00:00:00 +0200 tjk2019_3p295