Strada lex - Tijdschriften - Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten https://www.stradalex.com/ Strada lex - Tijdschriften - Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten fr-be Copyright 2019 Strada lex - DBiT info@stradalex.com (info) Strada lex - Tijdschriften - Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten https://www.stradalex.com/img/public/logo.png https://www.stradalex.com/ 103 60 Logo Strada lex Siongers, J. en Pleysier, S., « De stem van kinderen en jongeren in onderzoek », T.J.K., 2019/4, p. 307-311 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_4p307 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 tjk2019_4p307 Lauwers, H., « Beschouwingen bij de participatie van kinderen in onderzoek: actorschap, relaties en stemmen beluisteren », T.J.K., 2019/4, p. 312-320 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_4p312 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 tjk2019_4p312 Pleysier, S., Herbots, K. en Molenberghs, S., « Het recht op participatie vs. bescherming: ethische kwesties in onderzoek bij kinderen en jongeren », T.J.K., 2019/4, p. 321-333 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_4p321 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 tjk2019_4p321 De Visscher, S., « Kindvriendelijke steden en participatierechten: participatieve planning als gedeeld leerproces », T.J.K., 2019/4, p. 334-344 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_4p334 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 tjk2019_4p334 Van Ceulebroeck, N. en Dehertogh, B., « Kindvriendelijk en participatief bevragen in een stedelijke context - Methodologische keuzes in de Antwerpse casus ‘Als ik burgemeester ben…’ », T.J.K., 2019/4, p. 345-358 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_4p345 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 tjk2019_4p345 Van Laethem, K. en Bourgeois, A., « Vorm geven aan participatie - Kinderen in gemeenschapsinstellingen betrekken als partners en ervaringsdeskundigen binnen een studie naar de effectiviteit van hun rechten - “Make Them Count…All of Them!” », T.J.K., 2019/4, p. 359-374 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_4p359 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 tjk2019_4p359 Verdonck, E., Groenen, A. en Van Haeken, S., « Een zelfrapportage-onderzoek naar slachtofferschap van geweld bij Vlaamse scholieren: een blik op de resultaten met een ethische reflectie », T.J.K., 2019/4, p. 375-389 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_4p375 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 tjk2019_4p375 Bradt, L., Siongers, J., Pissens, L., Lievens, J. en Derluyn, I., « Jongeren in migratie aan het woord over hun vrijetijd en deelname aan het georganiseerde vrijetijdsaanbod », T.J.K., 2019/4, p. 390-408 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_4p390 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 tjk2019_4p390 Siongers, J., Mastari, L., Spruyt, B., Van Droogenbroeck, F. en Keppens, G., « Ervaren discriminatie in een samenleving van minderheden », T.J.K., 2019/4, p. 409-424 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_4p409 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 tjk2019_4p409 Salaets, H. en Balogh, K., « Participatie van kinderen en jongeren in rechtspraak: een onderzoek naar de ervaringen van anderstalige kinderen en jongeren van getolkte communicatie », T.J.K., 2019/4, p. 425-443 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_4p425 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 tjk2019_4p425 EHRM 28 februari 2019, nr. 12267/16, T.J.K., 2019/4, p. 444-446 https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_4p444 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 tjk2019_4p444 Riad, H., « Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen hebben recht op pro-actieve bescherming vanwege overheid », T.J.K., 2019/4, p. 446-451 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_4p446 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 tjk2019_4p446 Grondwettelijk Hof, 28 februari 2019, arrest nr. 36/2019, rolnr. 6721, T.J.K., 2019/4, p. 452-454 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_4p452 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 tjk2019_4p452 Berghmans, M., « Pathos en logos in het recht », T.J.K., 2019/4, p. 454-465 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_4p454 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 tjk2019_4p454 Hof van beroep Gent (15e k.) 27 mei 2019, nr. 2019/JZ/52, T.J.K., 2019/4, p. 466-468 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_4p466 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 tjk2019_4p466 Berghmans, M., « Het onderscheid tussen ondersteunende en perspectiefbiedende pleegzorg », T.J.K., 2019/4, p. 468-475 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_4p468 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 tjk2019_4p468