Strada lex - Tijdschriften - Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten https://www.stradalex.com/ Strada lex - Tijdschriften - Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten fr-be Copyright 2020 Strada lex - DBiT info@stradalex.com (info) Strada lex - Tijdschriften - Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten https://www.stradalex.com/img/public/logo.png https://www.stradalex.com/ 103 60 Logo Strada lex Vrijens, C., « Het belang van het kind als “een eerste” overweging: een kinderrecht », T.J.K., 2020/2, p. 47-49 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2020_2p47 Fri, 19 Jun 2020 00:00:00 +0200 tjk2020_2p47 Verschaeve, S., « Op zoek naar evenwicht bij sharenting: mensenrechten van ouder versus kind », T.J.K., 2020/2, p. 50-64 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2020_2p50 Fri, 19 Jun 2020 00:00:00 +0200 tjk2020_2p50 van Daalen, E., « Transnationale “vertalingen” van het kinderrecht op waardig werk », T.J.K., 2020/2, p. 65-81 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2020_2p65 Fri, 19 Jun 2020 00:00:00 +0200 tjk2020_2p65 Vandenbussche, I. en Laga, B., « Goed genoeg ouderschap en het jonge kind: een kinderpsychiatrische invalshoek », T.J.K., 2020/2, p. 82-91 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2020_2p82 Fri, 19 Jun 2020 00:00:00 +0200 tjk2020_2p82 Morrens, B. en Teughels, C., « Humane biomonitoring bij jongeren: werkzame spiegel voor omgevingsbeleid », T.J.K., 2020/2, p. 92-95 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2020_2p92 Fri, 19 Jun 2020 00:00:00 +0200 tjk2020_2p92 Grondwettelijk Hof, 24 oktober 2019, arrest nr. 161/2019, rolnrs. 7042 en 7089, T.J.K., 2020/2, p. 96-100 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2020_2p96 Fri, 19 Jun 2020 00:00:00 +0200 tjk2020_2p96 Smets, J., « De uitsluiting van onmiddellijk cassatieberoep tegen arresten tot uithandengeving en de Grondwet », T.J.K., 2020/2, p. 100-106 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2020_2p100 Fri, 19 Jun 2020 00:00:00 +0200 tjk2020_2p100 Hof van beroep Antwerpen, 23 december 2019, 2018/AR/789, T.J.K., 2020/2, p. 107-111 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2020_2p107 Fri, 19 Jun 2020 00:00:00 +0200 tjk2020_2p107 Vernimmen, J., « (No) GO! – Onzekerheid is troef voor “hoofddoekenverbod” in gemeenschapsonderwijs », T.J.K., 2020/2, p. 111-117 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2020_2p111 Fri, 19 Jun 2020 00:00:00 +0200 tjk2020_2p111