Strada lex - Tijdschriften - Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten https://www.stradalex.com/ Strada lex - Tijdschriften - Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten fr-be Copyright 2019 Strada lex - DBiT info@stradalex.com (info) Strada lex - Tijdschriften - Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten https://www.stradalex.com/img/public/logo.png https://www.stradalex.com/ 103 60 Logo Strada lex Rap, S., « Heilige graal of werkelijkheid? Het recht om gehoord te worden voor kinderen in juridische procedures », T.J.K., 2019/2, p. 131-133 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_2p131 Mon, 20 May 2019 00:00:00 +0200 tjk2019_2p131 Jabot, M., « Competing interest claims in medical law cases: do children have a voice? », T.J.K., 2019/2, p. 134-143 https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_2p134 Mon, 20 May 2019 00:00:00 +0200 tjk2019_2p134 van den Brink, Y., « Tussen strafrecht en hulpverlening - Grondslagen, praktijk en schurende paradigma’s in het Nederlandse jeugdstrafrecht », T.J.K., 2019/2, p. 144-162 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_2p144 Mon, 20 May 2019 00:00:00 +0200 tjk2019_2p144 Mettioui, N., « Kinderen zijn niet langer de sigaar in de wagen », T.J.K., 2019/2, p. 163-175 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_2p163 Mon, 20 May 2019 00:00:00 +0200 tjk2019_2p163 Hof van Cassatie (1e k.), 7 september 2018, C.17.0711.N, T.J.K., 2019/2, p. 176-177 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_2p176 Mon, 20 May 2019 00:00:00 +0200 tjk2019_2p176 Hof van beroep Gent (jeugdk.), 13 december 2017, 2017/FA/798, T.J.K., 2019/2, p. 178-180 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_2p178 Mon, 20 May 2019 00:00:00 +0200 tjk2019_2p178 Vroman, F., « Betere rechtsbescherming voor minderjarigen bij gedwongen opname in de psychiatrie », T.J.K., 2019/2, p. 180-185 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_2p180 Mon, 20 May 2019 00:00:00 +0200 tjk2019_2p180 Hof van beroep Antwerpen (vakantiekamer), 14 augustus 2018, 2018/JE/176, T.J.K., 2019/2, p. 186-188 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_2p186 Mon, 20 May 2019 00:00:00 +0200 tjk2019_2p186 Meeuwissen, L., « Plaatsing in het Vlaams Detentiecentrum te Tongeren als voorlopige jeugdbeschermingsmaatregel? », T.J.K., 2019/2, p. 188-195 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_2p188 Mon, 20 May 2019 00:00:00 +0200 tjk2019_2p188 Jeugdrechtbank Brugge (vakantiekamer), 10 juli 2018, T.J.K., 2019/2, p. 196-200 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_2p196 Mon, 20 May 2019 00:00:00 +0200 tjk2019_2p196 Kerkhofs, M., « Een geesteszieke delictpleger: een antwoord in het jeugddelinquentierecht? », T.J.K., 2019/2, p. 201-207 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_2p201 Mon, 20 May 2019 00:00:00 +0200 tjk2019_2p201 Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, 7 november 2018, T.J.K., 2019/2, p. 208-214 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_2p208 Mon, 20 May 2019 00:00:00 +0200 tjk2019_2p208 D’Espallier, A., « Discriminatie is een stempel zonder glans - Op zoek naar positieve wegen richting inclusief onderwijs », T.J.K., 2019/2, p. 214-220 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2019_2p214 Mon, 20 May 2019 00:00:00 +0200 tjk2019_2p214