Strada lex - Tijdschriften - Tijdschrift voor Fiscaal Recht https://www.stradalex.com/ Strada lex - Tijdschriften - Tijdschrift voor Fiscaal Recht fr-be Copyright 2019 Strada lex - DBiT info@stradalex.com (info) Strada lex - Tijdschriften - Tijdschrift voor Fiscaal Recht https://www.stradalex.com/img/public/logo.png https://www.stradalex.com/ 103 60 Logo Strada lex Heyrman, K., « De taxatie van pro deo-vergoedingen », T.F.R., 2019/15, nr. 567, p. 747-749 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2019_15p747 Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 +0200 tfr2019_15p747 Wouters, P., « Het nieuwe fiscale consolidatiestelsel: artikel 205/5 WIB 1992 gewikt en gewogen », T.F.R., 2019/15, nr. 567, p. 750-768 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2019_15p750 Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 +0200 tfr2019_15p750 Cass., 14/12/2018, T.F.R., 2019/15, nr. 567, p. 769-770 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2019_15p769 Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 +0200 tfr2019_15p769 De Coninck, H., « De fiscale observatie als “impliciete” bevoegdheid », T.F.R., 2019/15, nr. 567, p. 770-773 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2019_15p770 Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 +0200 tfr2019_15p770 GwH, 28/02/2019, T.F.R., 2019/15, nr. 567, p. 774-781 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2019_15p774 Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 +0200 tfr2019_15p774 Delboo, M. en Van Tongerloo, E., « Grondwettelijk Hof over de verzekeringsgift: erfbelasting verzekerd! », T.F.R., 2019/15, nr. 567, p. 781-784 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2019_15p781 Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 +0200 tfr2019_15p781 Puncher, E. en Borghs, M., « Actualiteiten Hof van Justitie Directe belastingen – Hof van Justitie 2 mei 2019, C-598/17, A-Fonds / Inspecteur van de Belastingdienst (Nederland) », T.F.R., 2019/15, nr. 567, p. 785-786 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2019_15p785 Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 +0200 tfr2019_15p785 Puncher, E. en Borghs, M., « Actualiteiten Hof van Justitie Directe belastingen – Hof van Justitie 19 juni 2019, C-607/17, Memira Holding AB / Skatteverket en C-608/17, Holmen AB / Skatteverket », T.F.R., 2019/15, nr. 567, p. 786-787 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2019_15p786 Europees recht - Vrijheid van vestiging - Vennootschapsbelasting - Aftrek van de door een niet-ingezeten (klein)dochteronderneming geleden verliezen - Wettelijke regeling van de vestigingsstaat van de (klein)dochteronderneming volgens welke de verliesaftrek enkel wordt toegekend aan de entiteit die de verliezen heeft geleden in geval van fusie/vereffening - Begrip “definitieve verliezen” - Marks & Spencer-principes]]> Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 +0200 tfr2019_15p786 Gent, 30/04/2019, T.F.R., 2019/15, nr. 567 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2019_15p0 Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 +0200 tfr2019_15p0 Antwerpen, 12/02/2019, T.F.R., 2019/15, nr. 567 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2019_15p0_2 Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 +0200 tfr2019_15p0_2 Cass., 19/04/2018, T.F.R., 2019/15, nr. 567 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2019_15p0_3 Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 +0200 tfr2019_15p0_3 Gent, 06/06/2017, T.F.R., 2019/15, nr. 567 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2019_15p0_4 Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 +0200 tfr2019_15p0_4 Gent, 19/03/2019, T.F.R., 2019/15, nr. 567 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2019_15p0_5 Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 +0200 tfr2019_15p0_5 Cass., 22/03/2019, T.F.R., 2019/15, nr. 567 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2019_15p0_6 Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 +0200 tfr2019_15p0_6 Cass., 26/04/2019, T.F.R., 2019/15, nr. 567 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2019_15p0_7 Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 +0200 tfr2019_15p0_7 Gent, 17/01/2017, T.F.R., 2019/15, nr. 567 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2019_15p0_8 Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 +0200 tfr2019_15p0_8 GwH, 19/03/2019, T.F.R., 2019/15, nr. 567 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2019_15p0_9 Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 +0200 tfr2019_15p0_9 Antwerpen, 09/01/2018, T.F.R., 2019/15, nr. 567 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2019_15p0_10 Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 +0200 tfr2019_15p0_10