Strada lex - Tijdschriften - Tijdschrift voor Fiscaal Recht https://www.stradalex.com/ Strada lex - Tijdschriften - Tijdschrift voor Fiscaal Recht fr-be Copyright 2020 Strada lex - DBiT info@stradalex.com (info) Strada lex - Tijdschriften - Tijdschrift voor Fiscaal Recht https://www.stradalex.com/img/public/logo.png https://www.stradalex.com/ 103 60 Logo Strada lex Smet, F., « “Actie patat” – Oproep tot herwaardering van het fiscale beroepsgeheim », T.F.R., 2020/12, nr. 584, p. 527-529 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2020_12p527 Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +0200 tfr2020_12p527 Vanderkerken, C., « Franse bronheffing op dividenden aan zeer hoog tarief (75%) ter bestrijding van belastingontduiking middels fiscale paradijzen: grondwettig indien wettelijk vermoeden van fiscale fraude weerlegbaar is », T.F.R., 2020/12, nr. 584, p. 530-534 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2020_12p530 Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +0200 tfr2020_12p530 Vandebergh, H., « De verjaring van het saldo dat blijkt uit een btw-rekening-courant », T.F.R., 2020/12, nr. 584, p. 535-542 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2020_12p535 Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +0200 tfr2020_12p535 Antwerpen, 22/10/2019, T.F.R., 2020/12, nr. 584, p. 543-550 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2020_12p543 Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +0200 tfr2020_12p543 Chevalier, C., « Eigen waarderingsregels welke conform het boekhoudrecht zijn werken door voor de fiscale winstbepaling », T.F.R., 2020/12, nr. 584, p. 550-551 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2020_12p550 Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +0200 tfr2020_12p550 Antwerpen, 19/11/2019, T.F.R., 2020/12, nr. 584, p. 552-562 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2020_12p552 Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +0200 tfr2020_12p552 De Troyer, P. en Saelen, L., « HSBC: hof schippert inzake bewijs en controlebevoegdheid », T.F.R., 2020/12, nr. 584, p. 562-567 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2020_12p562 Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +0200 tfr2020_12p562 GwH, 06/02/2020, T.F.R., 2020/12, nr. 584, p. 567-570 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2020_12p567 Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +0200 tfr2020_12p567 GwH, 20/02/2020, T.F.R., 2020/12, nr. 584, p. 570-573 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2020_12p570 Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +0200 tfr2020_12p570 Rozie, P., « De matiging van punitieve fiscaal-administratieve sancties: een verworven recht met een schimmige uitkomst », T.F.R., 2020/12, nr. 584, p. 573-579 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2020_12p573 Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +0200 tfr2020_12p573 Cass., 25/01/2019, T.F.R., 2020/12, nr. 584, p. 579-581 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2020_12p579 Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +0200 tfr2020_12p579 « VOORZIENING IN CASSATIE », T.F.R., 2020/12, nr. 584, p. 581-588 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2020_12p581 Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +0200 tfr2020_12p581 Deblauwe, R., « Terugval van vruchtgebruik is vermeerdering van actief volgens cassatie », T.F.R., 2020/12, nr. 584, p. 588-592 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2020_12p588 Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +0200 tfr2020_12p588 Gent, 04/06/2019, T.F.R., 2020/12, nr. 584, p. 592-595 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2020_12p592 Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +0200 tfr2020_12p592 Lioen, K. en Hardy, S., « De “bezitter” als belastingplichtige van de onroerende voorheffing: een formalistische invulling van het intentionele element », T.F.R., 2020/12, nr. 584, p. 596-602 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2020_12p596 Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +0200 tfr2020_12p596 « Doctorandus aan het woord - Jasper Bossuyt: The legal status of extrinsic instruments for the interpretation of tax treaties », T.F.R., 2020/12, nr. 584, p. 603-605 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2020_12p603 Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +0200 tfr2020_12p603 Cass., 23/01/2020, T.F.R., 2020/12, nr. 584 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2020_12p0 Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +0200 tfr2020_12p0 Gent, 03/12/2019, T.F.R., 2020/12, nr. 584 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2020_12p0_2 Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +0200 tfr2020_12p0_2 Brussel, 18/05/2011, T.F.R., 2020/12, nr. 584 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2020_12p0_3 Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +0200 tfr2020_12p0_3 Brussel, 05/06/2014, T.F.R., 2020/12, nr. 584 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2020_12p0_4 Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +0200 tfr2020_12p0_4 Cass., 23/01/2020, T.F.R., 2020/12, nr. 584 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2020_12p0_5 Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +0200 tfr2020_12p0_5 Cass., 23/01/2020, T.F.R., 2020/12, nr. 584 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2020_12p0_6 Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +0200 tfr2020_12p0_6 Cass., 12/12/2019, T.F.R., 2020/12, nr. 584 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2020_12p0_7 Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +0200 tfr2020_12p0_7 Gent, 26/11/2019, T.F.R., 2020/12, nr. 584 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2020_12p0_8 Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +0200 tfr2020_12p0_8 Conseil Constitutionnel, 25/11/2016, T.F.R., 2020/12, nr. 584 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2020_12p0_9 Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +0200 tfr2020_12p0_9 Rb. Limburg (afd. Hasselt), 19/12/2019, T.F.R., 2020/12, nr. 584 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tfr2020_12p0_10 Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +0200 tfr2020_12p0_10