Strada lex - Tijdschriften - Revue de Droit Rural / Tijdschrift voor Agrarisch Recht https://www.stradalex.com/ Strada lex - Tijdschriften - Revue de Droit Rural / Tijdschrift voor Agrarisch Recht fr-be Copyright 2019 Strada lex - DBiT info@stradalex.com (info) Strada lex - Tijdschriften - Revue de Droit Rural / Tijdschrift voor Agrarisch Recht https://www.stradalex.com/img/public/logo.png https://www.stradalex.com/ 103 60 Logo Strada lex Peeters, K., « Het nieuwe ondernemersbegrip: ook landbouwers zijn ondernemers. », R.D.R.-T.A.R., 2018/4, p. 159-162 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/rdr_tar2018_4p159 Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0100 rdr_tar2018_4p159 Baudry, A., « Beding van commandverklaring. », R.D.R.-T.A.R., 2018/4, p. 163-167 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/rdr_tar2018_4p163 Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0100 rdr_tar2018_4p163 Grondwettelijk Hof, 12 oktober 2017, nr. 115/2017, R.D.R.-T.A.R., 2018/4, p. 168-177 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/rdr_tar2018_4p168 Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0100 rdr_tar2018_4p168 Cour constitutionnelle, 5 juillet 2018, n° 83/2018, R.D.R.-T.A.R., 2018/4, p. 178-181 https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/rdr_tar2018_4p178 Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0100 rdr_tar2018_4p178 Rechtbank van eerste aanleg Leuven, 23 maart 2016, R.D.R.-T.A.R., 2018/4, p. 182-198 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/rdr_tar2018_4p182 Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0100 rdr_tar2018_4p182 Vred. Vilvoorde, 30 november 2017, R.D.R.-T.A.R., 2018/4, p. 199-204 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/rdr_tar2018_4p199 Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0100 rdr_tar2018_4p199 Tribunal de première instance Nivelles, 23 janvier 2019, R.D.R.-T.A.R., 2018/4, p. 205-212 https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/rdr_tar2018_4p205 Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0100 rdr_tar2018_4p205