Strada lex - Tijdschriften - Revue de Droit Commercial Belge / Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht https://www.stradalex.com/ Strada lex - Tijdschriften - Revue de Droit Commercial Belge / Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht fr-be Copyright 2019 Strada lex - DBiT info@stradalex.com (info) Strada lex - Tijdschriften - Revue de Droit Commercial Belge / Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht https://www.stradalex.com/img/public/logo.png https://www.stradalex.com/ 103 60 Logo Strada lex Vananroye, J., « De persoonlijke schuldeiser van een aandeelhouder: het ondergeschoven kind van het vennootschapsrecht », R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 343-346 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/rdc_tbh2019_3p343 Fri, 01 Mar 2019 00:00:00 +0100 rdc_tbh2019_3p343 Kileste, P., Staudt, C., Dejollier, A. et Umuvyeyi, G., « Examen de jurisprudence. Résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indeterminée (2011 à 2018) », R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 347-400 https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/rdc_tbh2019_3p347 Fri, 01 Mar 2019 00:00:00 +0100 rdc_tbh2019_3p347 De Ruysscher, D., « De zakenrechtelijke bescherming van de onbetaalde verkoper na levering van roerende goederen, rechtshistorisch bekeken », R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 401-417 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/rdc_tbh2019_3p401 Fri, 01 Mar 2019 00:00:00 +0100 rdc_tbh2019_3p401 Snyers, A., « Het stelsel van de herwaarderingsmeerwaarden: een mooi staaltje juridisch kunst- en vliegwerk », R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 418-430 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/rdc_tbh2019_3p418 Fri, 01 Mar 2019 00:00:00 +0100 rdc_tbh2019_3p418 Hof van Justitie (6de k.), 15/12/2016, C-667/15, R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 431-434 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/rdc_tbh2019_3p431 Fri, 01 Mar 2019 00:00:00 +0100 rdc_tbh2019_3p431 Hof van beroep Antwerpen, 28/09/2007, R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 435-438 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/rdc_tbh2019_3p435 Fri, 01 Mar 2019 00:00:00 +0100 rdc_tbh2019_3p435 Paredis, E., « Het Lucky 4 All-arrest: Één stap dichter bij een heldere afbakening tussen verboden piramidesystemen en toegelaten multi-levelmarketingsystemen? », R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 438-445 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/rdc_tbh2019_3p438 Fri, 01 Mar 2019 00:00:00 +0100 rdc_tbh2019_3p438 Vanden Berghe, O. en Tytgat, S., « Ontwikkelingen inzake de onontvankelijkheid van een vordering wegens onvolledige KBO-inschrijving – Wet van 2 mei 2019 », R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 446-447 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/rdc_tbh2019_3p446 Fri, 01 Mar 2019 00:00:00 +0100 rdc_tbh2019_3p446 Van de Plas, I., « Actualité : Entr. Hainaut (div. Charleroi), 28/03/2019 », R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 447 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/rdc_tbh2019_3p447 Fri, 01 Mar 2019 00:00:00 +0100 rdc_tbh2019_3p447 Van de Plas, I., « Actualité : Hof van Cassatie, 02/11/2018 », R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 448 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/rdc_tbh2019_3p448 Fri, 01 Mar 2019 00:00:00 +0100 rdc_tbh2019_3p448 Van de Plas, I., « Actualité : Orb. Antwerpen (afd. Antw.), 01/03/2019 », R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 448 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/rdc_tbh2019_3p448_2 Fri, 01 Mar 2019 00:00:00 +0100 rdc_tbh2019_3p448_2 Meurs, T., « ‘Recht om vergeten te worden' ingevoerd voor bepaalde persoonsverzekeringen », R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 448-449 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/rdc_tbh2019_3p448_3 Fri, 01 Mar 2019 00:00:00 +0100 rdc_tbh2019_3p448_3 Meurs, T., « Gevolmachtigd onderschrijvers: wettelijke regeling inzake statuut en toezicht treedt in werking », R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 450-451 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/rdc_tbh2019_3p450 Fri, 01 Mar 2019 00:00:00 +0100 rdc_tbh2019_3p450 Meurs, T., « Wet tot toegankelijker maken van rechtsbijstandsverzekering gepubliceerd in Belgisch Staatsblad », R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 451-452 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/rdc_tbh2019_3p451 Fri, 01 Mar 2019 00:00:00 +0100 rdc_tbh2019_3p451 Meurs, T., « Wet van 22 april 2019 inzake wijziging van voorschriften i.v.m. opzegging van verzekeringsovereenkomst: much ado about nothing? », R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 452 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/rdc_tbh2019_3p452 Fri, 01 Mar 2019 00:00:00 +0100 rdc_tbh2019_3p452 Croisant, G., « Actualité : Cour de cassation, 08/02/2019 », R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 452-453 https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/rdc_tbh2019_3p452_2 Fri, 01 Mar 2019 00:00:00 +0100 rdc_tbh2019_3p452_2