Strada lex - Tijdschriften - Politie & Recht https://www.stradalex.com/ Strada lex - Tijdschriften - Politie & Recht fr-be Copyright 2019 Strada lex - DBiT info@stradalex.com (info) Strada lex - Tijdschriften - Politie & Recht https://www.stradalex.com/img/public/logo.png https://www.stradalex.com/ 103 60 Logo Strada lex Yperman, W. en Reyntjens, L., « Terrorisme en internationale mobiliteit: een coherent beleid of nattevingerwerk? », Politie & Recht , 2019/3, p. 99-111 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/pr2019_3p99 Mon, 30 Sep 2019 00:00:00 +0200 pr2019_3p99 Lodewyckx, S., « Vluchtmisdrijf in vogelvlucht: wat is er veranderd in 2018? », Politie & Recht , 2019/3, p. 112-119 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/pr2019_3p112 Mon, 30 Sep 2019 00:00:00 +0200 pr2019_3p112 Geolocatiesurveillance tijdens een strafonderzoek, Politie & Recht , 2019/3, p. 121-131 https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/pr2019_3p121 Mon, 30 Sep 2019 00:00:00 +0200 pr2019_3p121 Overheidsoptreden slechts toegelaten bij reëel en aantoonbaar gevaar: de noodzakelijkheid van beperkingen op het vergaderingsrecht, Politie & Recht , 2019/3, p. 132-136 https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/pr2019_3p132 Mon, 30 Sep 2019 00:00:00 +0200 pr2019_3p132 HvJ, 14 februari 2019, C-345/17, Politie & Recht , 2019/3, p. 137-143 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/pr2019_3p137 Het feit dat beelden van politiebeambten in functie op een video zijn opgenomen betekent niet dat deze vorm van verwerking van de werkingssfeer van Richtlijn 95/46 uitgesloten is. 

Hoewel het begrip “journalistiek” ruim moet worden uitgelegd, is niet elke publicatie van informatie die persoonsgegevens bevat, een journalistieke activiteit.

Het is niet uitgesloten dat bij de opname en de publicatie van de video zonder dat de betrokkenen de politiebeambten op deze video over deze opname en het doel ervan waren geïnformeerd, sprake is van inmenging in hun fundamentele recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

]]>
Mon, 30 Sep 2019 00:00:00 +0200 pr2019_3p137