Strada lex - Tijdschriften - Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht https://www.stradalex.com/ Strada lex - Tijdschriften - Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht fr-be Copyright 2019 Strada lex - DBiT info@stradalex.com (info) Strada lex - Tijdschriften - Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht https://www.stradalex.com/img/public/logo.png https://www.stradalex.com/ 103 60 Logo Strada lex Noels, D., « “Op de goederen gaan zitten”: (on)comfortabel of niet? Het conventioneel uitgebreid retentierecht en de verus dominus », I.H.T. - C.I.T. - I.T.T., 2019/2, p. 139-165 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/iht2019_2p139 Tue, 06 Aug 2019 00:00:00 +0200 iht2019_2p139 Delanote, J., « Laden, lossen en stuwen van goederen onder de vervoersovereenkomst », I.H.T. - C.I.T. - I.T.T., 2019/2, p. 166-191 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/iht2019_2p166 Tue, 06 Aug 2019 00:00:00 +0200 iht2019_2p166 Willaert, K., « Op weg naar effectieve bescherming van het marien milieu en herverdeling van de rijkdommen van de diepzeebodem? », I.H.T. - C.I.T. - I.T.T., 2019/2, p. 192-210 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/iht2019_2p192 Tue, 06 Aug 2019 00:00:00 +0200 iht2019_2p192 Antwerpen, 12 november 2018, 2017/AR/1659, I.H.T. - C.I.T. - I.T.T., 2019/2, p. 211-218 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/iht2019_2p211 Tue, 06 Aug 2019 00:00:00 +0200 iht2019_2p211 Van Aerde, C., « Doorbraak van rechtspersoonlijkheid bij beslag op zeeschepen », I.H.T. - C.I.T. - I.T.T., 2019/2, p. 219-240 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/iht2019_2p219 Tue, 06 Aug 2019 00:00:00 +0200 iht2019_2p219 Rb. Brugge (k. B17), 10 mei 2017, I.H.T. - C.I.T. - I.T.T., 2019/2, p. 241-244 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/iht2019_2p241 Tue, 06 Aug 2019 00:00:00 +0200 iht2019_2p241 Van Grasdorff, J., « Fraus omnia corrumpit: de autonomie van het strafrecht vs. de recente rechtspraak van het Hof van Justitie », I.H.T. - C.I.T. - I.T.T., 2019/2, p. 244-249 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/iht2019_2p244 Tue, 06 Aug 2019 00:00:00 +0200 iht2019_2p244 Antwerpen (k. B4), 22 oktober 2018, 2015/AR/622, I.H.T. - C.I.T. - I.T.T., 2019/2, p. 250-256 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/iht2019_2p250 Tue, 06 Aug 2019 00:00:00 +0200 iht2019_2p250 Antwerpen (k. B4), 27 november 2018, 2016/AR/1394, I.H.T. - C.I.T. - I.T.T., 2019/2, p. 257-262 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/iht2019_2p257 Tue, 06 Aug 2019 00:00:00 +0200 iht2019_2p257 T’Syen, K. and Woolfson, C., « Taxis, Limousines and Information Society Services – Court of Justice of European Union Confirms Uber’s Status as a Transport Services Company », I.H.T. - C.I.T. - I.T.T., 2019/2, p. 263-269 https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/iht2019_2p263 Tue, 06 Aug 2019 00:00:00 +0200 iht2019_2p263 Kolmos Weis, L., « The Application of Article 8(1) of the Recast Brussels Regulation – Opening the gates for lawsuits in Europe? », I.H.T. - C.I.T. - I.T.T., 2019/2, p. 270-275 https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/iht2019_2p270 Tue, 06 Aug 2019 00:00:00 +0200 iht2019_2p270 Stevens, F., « Wetsvoorstel tot invoering van het Belgisch Scheepvaartwetboek goedgekeurd », I.H.T. - C.I.T. - I.T.T., 2019/2, p. 276 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/iht2019_2p276 Tue, 06 Aug 2019 00:00:00 +0200 iht2019_2p276