Strada lex - Tijdschriften - Chroniques de droit public / Publiekrechtelijke Kronieken https://www.stradalex.com/ Strada lex - Tijdschriften - Chroniques de droit public / Publiekrechtelijke Kronieken fr-be Copyright 2019 Strada lex - DBiT info@stradalex.com (info) Strada lex - Tijdschriften - Chroniques de droit public / Publiekrechtelijke Kronieken https://www.stradalex.com/img/public/logo.png https://www.stradalex.com/ 103 60 Logo Strada lex Keunen, S. en Hennau, S., « De ambtelijke integratie van gemeente en OCMW », C.D.P.K., 2018/2, p. 216-231 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/cdpk2018_2p216 Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0200 cdpk2018_2p216 Maes, C. en Vanthienen, S., « Het hof van assisen 2.0. Succesvolle reboot of herhaalde System crash? Enkele kritische overwegingen inzake de Assisenhervorming », C.D.P.K., 2018/2, p. 232-256 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/cdpk2018_2p232 Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0200 cdpk2018_2p232 « Recente arresten van de Raad van State - Ten gronde », C.D.P.K., 2018/2, p. 257-276 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/cdpk2018_2p257 Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0200 cdpk2018_2p257 « Recente arresten van de Raad van State - Rechtspleging », C.D.P.K., 2018/2, p. 277-291 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/cdpk2018_2p277 Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0200 cdpk2018_2p277 « Arrets récents du Conseil d’État - Au fond », C.D.P.K., 2018/2, p. 292-308 https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/cdpk2018_2p292 Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0200 cdpk2018_2p292 « Arrets récents du Conseil d’État - Procédure », C.D.P.K., 2018/2, p. 309-312 https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/cdpk2018_2p309 Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0200 cdpk2018_2p309 Vandenbossche, E., « Avis - lois linguistiques administratives (LLC) », C.D.P.K., 2018/2, p. 313-335 https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/cdpk2018_2p313 Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0200 cdpk2018_2p313