Strada lex - Revues - Vermogensplanning in de praktijk https://www.stradalex.com/ Strada lex - Revues - Vermogensplanning in de praktijk fr-be Copyright 2019 Strada lex - DBiT info@stradalex.com (info) Strada lex - Revues - Vermogensplanning in de praktijk https://www.stradalex.com/img/public/logo.png https://www.stradalex.com/ 103 60 Logo Strada lex Verhulst, I., « Editoriaal », V.I.P., 2019/4, p. 3 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/vip2019_4p3 Wed, 27 Nov 2019 00:00:00 +0100 vip2019_4p3 Wolfs, C. en Verlinden, T., « Planning met het nieuwe vennootschapsrecht: toepassing in de praktijk », V.I.P., 2019/4, p. 4-12 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/vip2019_4p4 Wed, 27 Nov 2019 00:00:00 +0100 vip2019_4p4 Neve, M., « Verschillende beleggingsalternatieven vanuit Nederlands en Vlaams/Belgisch fiscaal perspectief », V.I.P., 2019/4, p. 13-18 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/vip2019_4p13 Wed, 27 Nov 2019 00:00:00 +0100 vip2019_4p13 Engelen, T. en Hovine, V., « De liquidatiereserve in het kader van vermogensplanning: enkele aandachtspunten voor de praktijk », V.I.P., 2019/4, p. 19-30 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/vip2019_4p19 Wed, 27 Nov 2019 00:00:00 +0100 vip2019_4p19 Goossens, L. en De Bie, D., « Een update inzake de ‘zorgvolmacht’: overzicht van de laatste wijzigingen in het internationaal privaatrecht en het Belgische interne recht », V.I.P., 2019/4, p. 31-41 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/vip2019_4p31 Wed, 27 Nov 2019 00:00:00 +0100 vip2019_4p31 Casier, H. en Wilmots, F., « Multi vocati, pauci electi… Over de uphill battle van de ontbinding wegens ondankbaarheid - Noot onder Gent 14 februari 2019 », V.I.P., 2019/4, p. 42-45 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/vip2019_4p42 Wed, 27 Nov 2019 00:00:00 +0100 vip2019_4p42 Delboo, M. en Van Tongerloo, E., « Grondwettelijk Hof vernietigt effectentaks: passeer langs start en ga terug naar af », V.I.P., 2019/4, p. 46-47 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/vip2019_4p46 Wed, 27 Nov 2019 00:00:00 +0100 vip2019_4p46 Macaluso, P. en Verbeke, A., « Wanneer de fiscaliteit belemmerend werkt », V.I.P., 2019/4, p. 48-50 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/vip2019_4p48 Wed, 27 Nov 2019 00:00:00 +0100 vip2019_4p48