Strada lex - Revues - Tijdschrift voor Wetgeving https://www.stradalex.com/ Strada lex - Revues - Tijdschrift voor Wetgeving fr-be Copyright 2020 Strada lex - DBiT info@stradalex.com (info) Strada lex - Revues - Tijdschrift voor Wetgeving https://www.stradalex.com/img/public/logo.png https://www.stradalex.com/ 103 60 Logo Strada lex Desomer, M., « Het fenomeen van de trialogen in de Europese wetgevingsprocedure: efficiënt bicameraal overlegmodel of achterkamerpolitiek? », T.V.W., 2019/4, p. 216-233 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tvw2019_4p216 Tue, 31 Dec 2019 00:00:00 +0100 tvw2019_4p216 Jenart, C., « Regelgevend verwijzen naar externe standaarden - Een toetssteen der wijzen », T.V.W., 2019/4, p. 234-251 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tvw2019_4p234 Tue, 31 Dec 2019 00:00:00 +0100 tvw2019_4p234 Van Nieuwenhove, J., « Het zelfwijzigende besluit », T.V.W., 2019/4, p. 252-253 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tvw2019_4p252 Tue, 31 Dec 2019 00:00:00 +0100 tvw2019_4p252 Elst, M., « Conceptnota's voor nieuwe regelgeving, vijf jaar praktijkervaring in het Vlaams Parlement (2014-2019) », T.V.W., 2019/4, p. 254-267 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tvw2019_4p254 Tue, 31 Dec 2019 00:00:00 +0100 tvw2019_4p254 De Sutter, T., « Motivering van een beslissing tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve geldboete », T.V.W., 2019/4, p. 268-282 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tvw2019_4p268 Tue, 31 Dec 2019 00:00:00 +0100 tvw2019_4p268 Hendrickx, K., « EU-initiatieven voor duidelijke taal, ook op vlak van wetgeving? », T.V.W., 2019/4, p. 283-285 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tvw2019_4p283 Tue, 31 Dec 2019 00:00:00 +0100 tvw2019_4p283 Popelier, P., « Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens - Periode juli-september 2019 », T.V.W., 2019/4, p. 286-288 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tvw2019_4p286 Tue, 31 Dec 2019 00:00:00 +0100 tvw2019_4p286 Corthaut, T. en Desomer, M., « Rechtspraak Hof van Justitie - Periode juli-september 2019 », T.V.W., 2019/4, p. 289-297 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tvw2019_4p289 Tue, 31 Dec 2019 00:00:00 +0100 tvw2019_4p289 Popelier, P., « Rechtspraak Grondwettelijk Hof - Periode juli-september 2019 », T.V.W., 2019/4, p. 298-312 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tvw2019_4p298 Tue, 31 Dec 2019 00:00:00 +0100 tvw2019_4p298 Van Nieuwenhove, J., « Adviespraktijk Raad van State », T.V.W., 2019/4, p. 313-315 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tvw2019_4p313 Tue, 31 Dec 2019 00:00:00 +0100 tvw2019_4p313