Strada lex - Revues - Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw https://www.stradalex.com/ Strada lex - Revues - Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw fr-be Copyright 2020 Strada lex - DBiT info@stradalex.com (info) Strada lex - Revues - Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw https://www.stradalex.com/img/public/logo.png https://www.stradalex.com/ 103 60 Logo Strada lex De Waele, T., De Preter, F. en Defoort, P., « En de decreetgever ploegde voort. », T.R.O.S., 2019/2, nr. 94, p. 91 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tros2019_2p91 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 tros2019_2p91 Verbist, S., De Preter, F., Maes, A., Roosemont, M., Claes, S. en Van Herreweghe, B., « Het Verzameldecreet Omgeving 2019. », T.R.O.S., 2019/2, nr. 94, p. 93-125 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tros2019_2p93 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 tros2019_2p93 Defoort, P., « Nieuwe procedure en beroepsmogelijkheden voor de zaak van de wegen bij een vergunningsaanvraag bekeken in het licht van het Gemeentewegendecreet en artikel 6 EVRM. », T.R.O.S., 2019/2, nr. 94, p. 127-159 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tros2019_2p127 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 tros2019_2p127 Een evolutieve interpretatie van het EVRM: is de lans voor het recht op cultureel erfgoed gebroken?, T.R.O.S., 2019/2, n° 94, p. 161-173 https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tros2019_2p161 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 tros2019_2p161 GwH, 23 mei 2019, nr. 80/2019, T.R.O.S., 2019/2, nr. 94, p. 174-184 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tros2019_2p174 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 tros2019_2p174