Strada lex - Revues - Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid https://www.stradalex.com/ Strada lex - Revues - Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid fr-be Copyright 2019 Strada lex - DBiT info@stradalex.com (info) Strada lex - Revues - Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid https://www.stradalex.com/img/public/logo.png https://www.stradalex.com/ 103 60 Logo Strada lex De Groof, J., « Hoe inclusief? », T.O.R.B., 2019-2020/1, p. 2-3 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2019-2020_1p2 Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200 torb2019-2020_1p2 Grimonprez, K., « EU-burgerschap en vorming voor democratie: ijkpunten voor kwaliteitsvol onderwijs », T.O.R.B., 2019-2020/1, p. 4-16 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2019-2020_1p4 Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200 torb2019-2020_1p4 Hemelsoet, E., « Het recht op onderwijs voor kinderen zonder wettig verblijf: van voorwaardelijkheid naar grondrecht », T.O.R.B., 2019-2020/1, p. 17-21 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2019-2020_1p17 Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200 torb2019-2020_1p17 Ramos, A., De Fraine, B. en Verschueren, K., « Schoolloopbanen van cognitief begaafde leerlingen in Vlaanderen », T.O.R.B., 2019-2020/1, p. 22-32 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2019-2020_1p22 Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200 torb2019-2020_1p22 De Brabandere, A., « Schoolbesturen in het leerplichtonderwijs », T.O.R.B., 2019-2020/1, p. 33-41 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2019-2020_1p33 Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200 torb2019-2020_1p33 D'Espallier, A., « Naar school met of zonder handicap vandaag en over dertig jaar: inclusief excelleren », T.O.R.B., 2019-2020/1, p. 42-50 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2019-2020_1p42 Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200 torb2019-2020_1p42 Gheysen, T., « Het M-decreet: hoe inclusief is ons onderwijs nu en wat hebben we nog nodig? », T.O.R.B., 2019-2020/1, p. 51-57 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2019-2020_1p51 Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200 torb2019-2020_1p51 Willems, K. en Spinoy, M., « Het M-decreet. “M” voor méér of minder buitengewoon onderwijs? Het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap: implicaties voor het onderwijsbeleid inzake leerlingen met specifieke leerbehoeften », T.O.R.B., 2019-2020/1, p. 58-111 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2019-2020_1p58 Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200 torb2019-2020_1p58 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 25 juni 2019, nr. 289/14, T.O.R.B., 2019-2020/1, p. 112-113 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2019-2020_1p112 Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200 torb2019-2020_1p112 De Houwer, A., « “Hier spreekt men (alleen) Nederlands”! Een wijze beslissing op Vlaamse scholen? », T.O.R.B., 2019-2020/1, p. 114-119 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2019-2020_1p114 Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200 torb2019-2020_1p114 Ruysschaert, S., « Contractonderzoek door universiteiten en hogescholen », T.O.R.B., 2019-2020/1, p. 120-124 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2019-2020_1p120 Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200 torb2019-2020_1p120 Ruysschaert, S., « De reikwijdte van de onderwijsvrijstelling en de terbeschikkingstelling van onderwijspersoneel », T.O.R.B., 2019-2020/1, p. 125-130 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2019-2020_1p125 Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200 torb2019-2020_1p125 Ruysschaert, S., « Schoolgebouwen en aanverwante gebouwen: wanneer is 6 % toepasselijk en wanneer niet? », T.O.R.B., 2019-2020/1, p. 131-134 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2019-2020_1p131 Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200 torb2019-2020_1p131 « ABSTRACTS. », T.O.R.B., 2019-2020/1, p. 135-136 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/torb2019-2020_1p135 Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200 torb2019-2020_1p135