Strada lex - Revues - Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten https://www.stradalex.com/ Strada lex - Revues - Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten fr-be Copyright 2020 Strada lex - DBiT info@stradalex.com (info) Strada lex - Revues - Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten https://www.stradalex.com/img/public/logo.png https://www.stradalex.com/ 103 60 Logo Strada lex Reynaert, D., « Naar een filantropisering van kinderrechten? », T.J.K., 2020/1, p. 3-6 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2020_1p3 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0100 tjk2020_1p3 Devriendt, S. en Decock, M., « De impact van mensenrechtelijke instrumenten op de procespositie van minderjarigen », T.J.K., 2020/1, p. 7-20 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2020_1p7 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0100 tjk2020_1p7 Hof van beroep Brussel, 26 september 2019, nr. 2019/PGB – 2019/VJB/32, T.J.K., 2020/1, p. 21-23 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2020_1p21 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0100 tjk2020_1p21 Van Buggenhout, G., « De verhouding tussen de sociale dienst en de jeugdrechter », T.J.K., 2020/1, p. 23-25 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2020_1p23 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0100 tjk2020_1p23 Jeugdrechtbank Brussel (Nederlandstalige kamer), 15 maart 2019, rolnr. 197/2012/51 M, T.J.K., 2020/1, p. 26-30 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2020_1p26 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0100 tjk2020_1p26 Jeugdrechtbank Brussel (Nederlandstalige kamer), 15 maart 2019, rolnr. 201/2012/51 M, T.J.K., 2020/1, p. 31-34 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2020_1p31 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0100 tjk2020_1p31 Veeckmans, K., « Reacties na meerderjarigheid in het Vlaams jeugddelinquentierecht », T.J.K., 2020/1, p. 34-42 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/tjk2020_1p34 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0100 tjk2020_1p34