Strada lex - Revues - Politie & Recht https://www.stradalex.com/ Strada lex - Revues - Politie & Recht fr-be Copyright 2019 Strada lex - DBiT info@stradalex.com (info) Strada lex - Revues - Politie & Recht https://www.stradalex.com/img/public/logo.png https://www.stradalex.com/ 103 60 Logo Strada lex Fijnaut, C., « Opnieuw een onbegrijpelijke uitspraak in verband met de rechtsbijstand aan verdachten tijdens het politieverhoor. Naschrift bij de noot inzake Ibrahim and others v. The United Kingdom (ECHR 13.9.2016) », Politie & Recht , 2019/4, p. 147-153 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/pr2019_4p147 Tue, 31 Dec 2019 00:00:00 +0100 pr2019_4p147 Colette, M., « Salduz, het verkeer en de afname van vragenlijsten. Drie pijnpunten aangaande het gesprek over de rijstijl », Politie & Recht , 2019/4, p. 154-159 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/pr2019_4p154 Tue, 31 Dec 2019 00:00:00 +0100 pr2019_4p154 « Kroniek rechtspraak Hof van Cassatie 2018 verkeersrecht », Politie & Recht , 2019/4, p. 161-172 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/pr2019_4p161 Tue, 31 Dec 2019 00:00:00 +0100 pr2019_4p161 Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak, XIVe kamer), 5 juni 2019, nr. 244.695, Politie & Recht , 2019/4, p. 173-181 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/pr2019_4p173 Tue, 31 Dec 2019 00:00:00 +0100 pr2019_4p173