Strada lex - Revues - Notamus https://www.stradalex.com/ Strada lex - Revues - Notamus fr-be Copyright 2019 Strada lex - DBiT info@stradalex.com (info) Strada lex - Revues - Notamus https://www.stradalex.com/img/public/logo.png https://www.stradalex.com/ 103 60 Logo Strada lex Roeland, S., « Voorwoord », Notamus, 2019/2, p. 1 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/notamus2019_2p1 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 notamus2019_2p1 Roeland, S., « Préface », Notamus, 2019/2, p. 2 https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/notamus2019_2p2 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 notamus2019_2p2 « Vergadering van 28 maart 2019 », Notamus, 2019/2, p. 4 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/notamus2019_2p4 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 notamus2019_2p4 Speltincx, L., « Gerechtelijk recht – Vereffening-verdeling – Aanstelling in hoger beroep – Tussentijds proces-verbaal – Bevoegde rechter – Devolutieve werking », Notamus, 2019/2, p. 6-7 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/notamus2019_2p6 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 notamus2019_2p6 De Keyser, L., « Gerechtelijke vereffening-verdeling – Openbare verkoop na deelakkoord van partijen tijdens pv opening werkzaamheden – Huurder weigert foto’s te laten maken en een uithangbord te plaatsen », Notamus, 2019/2, p. 8-9 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/notamus2019_2p8 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 notamus2019_2p8 Boone, K., « Succession – Renonciation – Versement du pécule de vacances – Droit propre », Notamus, 2019/2, p. 10 https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/notamus2019_2p10 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 notamus2019_2p10 Kamp, B., « Gedwongen mede-eigendom – Privatiseren van een gemeenschappelijk deel met het oog op verkoop – Herverdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke delen – Meerderheden », Notamus, 2019/2, p. 11-13 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/notamus2019_2p11 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 notamus2019_2p11 Hof van Beroep Gent, eerste kamer, 21 maart 2019, Notamus, 2019/2, p. 15-19 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/notamus2019_2p15 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 notamus2019_2p15 Roeland, S., « Noot onder Hof van Beroep Gent, eerste kamer, 21 maart 2019 », Notamus, 2019/2, p. 20 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/notamus2019_2p20 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 notamus2019_2p20 Rechtbank van eerste aanleg, Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 17 juni 2019, Notamus, 2019/2, p. 21-24 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/notamus2019_2p21 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 notamus2019_2p21 Roeland, S., « Le devoir d’investigation du notaire n’est pas une histoire sans fin », Notamus, 2019/2, p. 25 https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/notamus2019_2p25 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 notamus2019_2p25 Van Boxstael, J., « Que pouvons-nous retenir du règlement européen «Régimes matrimoniaux »? », Notamus, 2019/2, p. 27-40 https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/notamus2019_2p27 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 notamus2019_2p27 Speltincx, L., « Stappenplan en tijdslijn voor een openbare verkoop op beslag via Biddit », Notamus, 2019/2, p. 41-45 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/notamus2019_2p41 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 notamus2019_2p41 Baugniet, N., « La composition active des patrimoines propres et du patrimoine commun depuis la réforme des régimes matrimoniaux par la loi du 22 juillet 2018 », Notamus, 2019/2, p. 46-51 https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/notamus2019_2p46 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 notamus2019_2p46 Berte, S., « Indienen van een verzoek tot rechterlijke bescherming – Checklist en model », Notamus, 2019/2, p. 52-56 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/notamus2019_2p52 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 notamus2019_2p52 Delfosse, C., « Le Code wallon du Patrimoine - Commentaire relatif aux dispositions importantes pour la pratique notariale », Notamus, 2019/2, p. 57-66 https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/notamus2019_2p57 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 notamus2019_2p57 Boeraeve, M. en Vermant, Y., « Activering van onbebouwde gronden… de gemeenten aan zet - Gemeentelijke belastingreglementen kunnen (notariële) formaliteiten bevatten », Notamus, 2019/2, p. 67-72 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/notamus2019_2p67 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 notamus2019_2p67 De Keyser, L., « Overzichtstabellen inzake samenloop van gerechtelijke collectieve procedures met een uitvoerende beslagprocedure en de verkoop van onroerende goederen in mede-eigendom in het kader van deze collectieve procedures naar aanleiding van de wetten van 11 augustus 20171 en van 15 april 2 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/notamus2019_2p73 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 notamus2019_2p73 « Juridische mededelingen op het eNotariaat - Periode 1 maart 2019 – 25 augustus 2019 », Notamus, 2019/2, p. 82-96 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/notamus2019_2p82 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 notamus2019_2p82 « Informations juridiques sur l’eNotariat - Période du 1er mars 2019 au 25 août 2019 », Notamus, 2019/2, p. 97-112 https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/notamus2019_2p97 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 notamus2019_2p97