Strada lex - Revues - Nullum Crimen https://www.stradalex.com/ Strada lex - Revues - Nullum Crimen fr-be Copyright 2020 Strada lex - DBiT info@stradalex.com (info) Strada lex - Revues - Nullum Crimen https://www.stradalex.com/img/public/logo.png https://www.stradalex.com/ 103 60 Logo Strada lex Roelandt, J. en Traest, P., « Herziening van de herziening anno 2019 », N.C., 2019/6, p. 481-508 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/ncrim2019_6p481 Sun, 01 Dec 2019 00:00:00 +0100 ncrim2019_6p481 Deruyck, F. en De Wael, F., « De voor het eerst door de appelrechters vastgestelde staat van wettelijke herhaling in de rechtspraak van het Hof van Cassatie », N.C., 2019/6, p. 509-513 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/ncrim2019_6p509 Sun, 01 Dec 2019 00:00:00 +0100 ncrim2019_6p509 Noot: De tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel in het licht van artikel 2 EVRM, N.C., 2019/6, p. 514-526 https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/ncrim2019_6p514 Sun, 01 Dec 2019 00:00:00 +0100 ncrim2019_6p514 EHRM, 25/07/2019, nr. 1586/15, N.C., 2019/6, p. 526-531 https://www.stradalex.com/DBPro/EN/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/ncrim2019_6p526 Sun, 01 Dec 2019 00:00:00 +0100 ncrim2019_6p526 EHRM, 08/10/2019, nr. 62819/17 en 63921/17, N.C., 2019/6, p. 531-536 https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/ncrim2019_6p531 Sun, 01 Dec 2019 00:00:00 +0100 ncrim2019_6p531 Raad van State, 11/09/2019, nr. 245.401, N.C., 2019/6, p. 536-538 https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/ncrim2019_6p536 Sun, 01 Dec 2019 00:00:00 +0100 ncrim2019_6p536 Cass. (2e k.), 30/05/2017, P.15.0879.N, N.C., 2019/6, p. 538-541 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/ncrim2019_6p538 Sun, 01 Dec 2019 00:00:00 +0100 ncrim2019_6p538 Cass., 05/06/2018, P.18.0210.N, N.C., 2019/6, p. 541-543 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/ncrim2019_6p541 Sun, 01 Dec 2019 00:00:00 +0100 ncrim2019_6p541 Cass. (2e k.), 13/11/2018, P.18.0360.N, N.C., 2019/6, p. 543 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/ncrim2019_6p543 Sun, 01 Dec 2019 00:00:00 +0100 ncrim2019_6p543 Cass., 02/01/2019, P.18.1301.N, N.C., 2019/6, p. 543-548 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/ncrim2019_6p543_2 Sun, 01 Dec 2019 00:00:00 +0100 ncrim2019_6p543_2 Cass. (2e k.), 03/04/2019, P.19.0032.F, N.C., 2019/6, p. 548-553 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/ncrim2019_6p548 Sun, 01 Dec 2019 00:00:00 +0100 ncrim2019_6p548 Cass., 30/04/2019, P.19.0014.N, N.C., 2019/6, p. 553-554 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/ncrim2019_6p553 Sun, 01 Dec 2019 00:00:00 +0100 ncrim2019_6p553 Cass., 04/06/2019, P.18.0613.N, N.C., 2019/6, p. 554 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/ncrim2019_6p554 Sun, 01 Dec 2019 00:00:00 +0100 ncrim2019_6p554 Cass., 01/10/2019, P.19.0479.N, N.C., 2019/6, p. 554-556 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/ncrim2019_6p554_2 Sun, 01 Dec 2019 00:00:00 +0100 ncrim2019_6p554_2 Hof van Beroep Antwerpen, 18/03/2019, N.C., 2019/6, p. 556-557 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/ncrim2019_6p556 Sun, 01 Dec 2019 00:00:00 +0100 ncrim2019_6p556