Strada lex - Revues - Bericht aan het notariaat https://www.stradalex.com/ Strada lex - Revues - Bericht aan het notariaat fr-be Copyright 2019 Strada lex - DBiT info@stradalex.com (info) Strada lex - Revues - Bericht aan het notariaat https://www.stradalex.com/img/public/logo.png https://www.stradalex.com/ 103 60 Logo Strada lex « Editoriaal », BN, 2019/4, p. 131 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/bn2019_4p131 Fri, 15 Nov 2019 00:00:00 +0100 bn2019_4p131 Cooreman, K. en Van Goethem, L., « De zorgvolmacht: het totaalpakket », BN, 2019/4, p. 132-136 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/bn2019_4p132 Fri, 15 Nov 2019 00:00:00 +0100 bn2019_4p132 D'herde, M., « Een blik op de toekomst van het goederenrecht. Erfpacht, opstal en vruchtgebruik onder het Nieuw Burgerlijk Wetboek », BN, 2019/4, p. 137-149 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/bn2019_4p137 Fri, 15 Nov 2019 00:00:00 +0100 bn2019_4p137 Chiau, B., « Het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van levensverzekeringen », BN, 2019/4, p. 150-156 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/bn2019_4p150 Fri, 15 Nov 2019 00:00:00 +0100 bn2019_4p150 Van den Bergh, B., « Over het beschikkingsbeginsel en de lijdelijkheid van de notaris-vereffenaar in de procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling », BN, 2019/4, p. 157-162 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/bn2019_4p157 Fri, 15 Nov 2019 00:00:00 +0100 bn2019_4p157 Van Belleghem, A., « Dagvaarding tot echtscheiding kort na een wijzigend huwelijkscontract – geldige totstandkoming onderzocht - Noot bij Gent 20 december 2018 », BN, 2019/4, p. 163-167 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/bn2019_4p163 Fri, 15 Nov 2019 00:00:00 +0100 bn2019_4p163 Dhont, H., « Geldigheid van het eigenhandig testament indien er geen origineel meer voorhanden is - Noot bij Gent 21 februari 2019 », BN, 2019/4, p. 168-171 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/bn2019_4p168 Fri, 15 Nov 2019 00:00:00 +0100 bn2019_4p168 Janssens, N., « Nieuw Vlaams regelgevend kader inzake asbest in het decreet van 29 maart 2019: naar een asbestveilig Vlaanderen in 2040 », BN, 2019/4, p. 172-175 https://www.stradalex.com/DBPro/NL/Document/html/getDocFromRss/sl_rev/bn2019_4p172 Fri, 15 Nov 2019 00:00:00 +0100 bn2019_4p172